Sådan gør du

Når du opretter testamente, sikrer du, at dine ejendele og formue fordeles, som du ønsker. Er der ikke noget testamente, er det arveloven, som afgør, hvordan der arves. Det betyder, at den nærmeste familie arver. Hvis du ikke har nogen lovmæssige arvinger og ikke har skrevet testamente, går hele arven til staten.

Hvorfor oprette eller ændre testamente
 

Der er mange fordele ved at oprette et testamente – uanset formue og alder, og uanset om du har ægtefælle, børn eller andre slægtsarvinger. Det kan fx være en god idé at oprette testamente, hvis du gerne vil tilgodese en god ven, hvis du har sammenbragte børn eller adoptivbørn, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du ønsker at forebygge uoverensstemmelser mellem dine arvinger. Du kan også oprette testamente, fordi du gerne vil støtte et velgørende formål. Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver tilgodeset, og at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit.  

Arveloven bestemmer som udgangspunkt, at du har mulighed for at råde over ¾ af, hvad du ejer, hvis du har tvangsarvinger. Har du ingen tvangsarvinger, råder du over det hele. 

Kontakt en advokat
 

Du kan i princippet skrive dit testamente selv. For at være gyldigt skal testamentet blot være underskrevet af en notar eller af to vidner. Men det er en god ide at kontakte en advokat, hvis du ønsker at oprette et testamente. Så er du sikker på, at testamentet er korrekt udformet, og at din vilje bliver tolket efter hensigten. Advokaten kan også forudse de situationer, som du måske ikke selv har tænkt på, ligesom advokaten kan være med til at sikre, at din arv ikke belastes unødigt af afgifter.

 

Her er en liste over forhold, som du kan have forberedt inden du kontakter advokaten: 

– Liste over familiemedlemmer
– Evt. vielsesattest
– Evt. skifteretsattest (hvis du sidder i uskiftet bo)
– Navn, adresse og CPR-nummer på familie, bekendte og andre, som du vil betænke i dit testamente
– Navn og adresse på organisationer eller foreninger, du ønsker at betænke i dit testamente
– Navn og adresse på evt. bobestyrer
– Liste over bestemte genstande eller beløb, som bestemte personer eller organisationer skal arve
– Særlige ønsker og detaljer vedr. begravelse eller bisættelse samt evt. vedligeholdelse af gravsted
– Tidligere oprettede testamenter

Notartestamente eller vidnetestamente 


Et notartestamente opbevares i et centralt register, hvilket sikrer, at testamentet altid kommer frem i lyset, når det engang bliver aktuelt. Det gælder ikke for et vidnetestamente, som tillige kan have formuleringer, der kan være svære at fortolke eller ligefrem kan blive erklæret ugyldige.

 En notar er en embedsmand ved det lokale dommerkontor/Skifteretten. Notaren kan ikke hjælpe med at udforme testamentet men sikrer, at formkravene overholdes, og at testamentet bliver indført i et centralt register. Det betyder, at testamentet altid kommer for dagens lys – også selvom originalen skulle være bortkommet. Det koster 300 kr. i afgift at oprette et notartestamente. Du kan finde notaren på det nærmeste dommerkontor under ”retsvæsen” forrest i telefonbogen eller på www.domstol.dk

 

Forbered dig til mødet med advokaten
 

Du kan spare tid og penge ved at forberede dig hjemmefra. Spørg advokaten om, hvilke papirer og informationer du skal medbringe, eller brug nedenstående tjekliste.


 Advokatens pris er afhængig af den enkeltes situation, og hvor meget tid advokaten skal bruge, men i mange tilfælde kan man oprette testamente for nogle få tusinde kroner. Bed evt. advokaten om et overslag over, hvad det vil koste i dit tilfælde. 

Vi henviser gerne til en advokat i dit lokalområde.  

Kontakt Betina Albrechtsen på telefon 3031 4798 eller e-mail ba@psykiatrifonden.dk  

Hvad kan testamenteres
 

Når du opretter et testamente, har du mulighed for at betænke velgørende formål eller personer, som betyder noget særligt for dig - uafhængig af om du har børn, eller om du er gift.
Du kan vælge at testamentere på forskellige måder:
 

• Hvis du har tvangsarvinger: Op til ¾ af din formue - angivet som en procentdel • Hvis du ikke har tvangsarvinger: Op til hele din formue - angivet som en procentdel • Et bestemt beløb eller bestemte ejendele Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden