undefined undefined undefined                                                                                          

Øvelsesvideoer 

HVAD HVORDAN MATERIALE OBS!

Trivselsmåling: (øvelse)

Trivselsmåling i klassen med efterfølgende refleksion. Formålet er at skabe indsigt i faktorer der påvirker trivslen.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Trivselsometer

Gentages senere i forløbet. Husk at gemme denne måling til senere.

*Kahoot Quiz: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at eleverne får indsigt i, hvilken viden de har om de forskellige styrker.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Computer

Elevernes egne mobiltelefoner

Du skal oprette din bruger og afprøve teknikken, inden du laver øvelsen med eleverne.

Eleverne skal bruge deres mobiltelefoner

*På sporet af styrken: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne.

Eleverne opnår viden om, hvordan de 24 styrker kan komme til udtryk i forskellige kontekster

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort et sæt per 4 elever

Styrkeoversigt til hver anden elev

Sakse

Denne øvelse kan deles op over to lektioner.

Øvelsen har et konkurrence element, som kan justeres op og ned.

*Styrke stafet:  (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne.

Eleverne opnår viden om, hvordan de 24 styrker kan komme til udtryk i forskellige kontekster.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort:                 to sæt til hver 4 mandsgruppe

4-5 kegler til hver 4 mandsgruppe

Denne øvelse giver mulighed for bevægelse og kræver et lokale med god plads.

*Styrke gæt og grimasser: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne.

Eleverne får mulighed for at arbejde kreativt med at fortolke og udtrykke styrkerne.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort til hver 4-5 mandsgruppe

Det kan være en fordel hvis eleverne kan være i flere lokaler eller at nogen kan gå ud på gangen.

Denne øvelse kan nemt varieres i tidsforbrug.

* Styrke vismand: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne.

Eleverne skal bruges deres egne ord til at beskrive styrkerne med.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort til alle elever

Papir til noter

 

Styrkespotting på film: (øvelse)

Øvelsen går ud på at finde styrker hos karakterer i filmklip. Formålet med øvelsen er, at blive bedre til at spotte hvordan styrker viser sig og at forberede eleverne på at spotte styrker hos andre og sig selv.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort digitale: til alle elever

Styrkeplakat-print

Projektor eller lignende til at afspille film fra internettet

Vælg klip og load dem på forhånd.

Find gerne andre klip.

Man kan også styrkespotte på en litterær figur.

*Cirkeløvelsen: (øvelse)

Øvelsen er en samarbejdsøvelse for hele klassen. Øvelsen kalder på selvkontrol, lederevner, samarbejde og vedholdenhed.  

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Symbolark

Styrkeplakat - print

Øvelsen kan give frustrationer, hvis den fortsætter for længe. Giv da evt. eleverne mulighed for kort at snakke sammen.

*Blindeføring: (Øvelse)

En øvelse der kræver tillid og samarbejde mellem eleverne.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Evt. blindebånd

Kræver god plads.

*Byg et tårn: (øvelse)

Øvelsen er en samarbejdsøvelse, der udfordrer og aktiverer eleverne i grupperegi. Øvelsen lærer eleverne, at styrkespotte på øvelser og samarbejde generelt. .

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Lego - eller alternative byggematerialer

Kræver særlige materialer

Styrkespot en du holder af: (øvelse)

Øvelsen går ud på at spotte styrker på en person som man kender og holder af. Formålet er at træne eleverne i at genkende styrker hos deres medmennesker og blive mere bedvidste om, hvad de sætter pris på hos andre.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort digitale: til alle elever

Notes papir

Kræver at eleverne har et godt kendskab til styrkerne

Styrkespion: (øvelse)

Øvelsen går ud på at eleverne skal spionere på, hvilke styrker en given klassekammerat udviser. Formålet med øvelsen er, at elverne bliver bedre til at finde positive karaktertræk og styrker hos hinanden, hvilket bl.a. kan skærpe blikket for positive forskelligheder.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkearbejdsark

Kladdehæfte/notes papir

Kræver at eleverne har et godt kendskab til styrkerne

Spejlet: (øvelse)

En øvelse hvor eleverne skal træne at tune ind på hinanden.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

God som opvarmning til styrkespotting 2 & 2. Opbygger tillid.

Styrkespotting 2 & 2: (Øvelse)

Eleverne finder styrker hos hinanden i klassen

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort Digitale

Styrkearbejdsark

 

Styrketest: (viden/øvelse)

Indeholder en kort video der forklare hvad styrketest er og præsenterer to af slagsen. derudover er der links til de to tests.

undefined   Kræver at eleverne har en computer med adgang til nettet

Tænk over egne styrker: (Øvelse)

Formålet med øvelsen er at sammenfatte arbejdet med styrkerne og skabe refleksion over og finde frem til den enkelte elevs 5 topstyrker.

 

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Elevens eget styrkearbejdsark

Det er vigtigt at eleverne har deres udfyldte styrkearbejdsark.

*Styrke Mugshots: (øvelse)

Øvelsen går ud på, på en kreativ måde, at synliggøre elevernes styrker overfor klassen, lærerne og forældrene. Formålet med øvelsen er at skabe et positivt og ressourceorienteret billede af den enkelte elev og at eleverne får flere ord, for de karaktertræk, som de værdsætter.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort Digitale

Mugshot-ark

Mobiltelefoner med kamera

Limstifter og sakse

Det er vigtigt at eleverne på forhånd har identificeret deres egne topstyrker.

*Styrke Lineup: (øvelse)

Øvelsen går ud på, på en kreativ måde, at synliggøre, hvilke topstyrker der udvises i klassen og hvilke elever der har hvilke topstyrker tilfælles. Formålet med øvelsen er at gøre eleverne bedre til at genkende styrker.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort Digitale

Styrke lineup ark

Mobiltelefoner med kamera

Limstifter og sakse

Det er vigtigt at eleverne på forhånd har identificeret deres egne topstyrker.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883