undefined undefined undefined                                                                                         undefined undefined

Del 1: Kend styrkerne - Oversigt

Mål: at introducere begreberne og lære styrkerne at kende. Det er vigtigt at eleverne ved hvad de forskellige styrker betyder. 

Baggrundsviden

Mere viden om de 24 styrker (tekst)

Oversigt del 1 

*Stjerne markerer øvelser man kan vælge imellem.  

HVAD HVORDAN MATERIALE OBS!

Trivselsmåling: (øvelse)

Trivselsmåling i klassen med efterfølgende refleksion. Formålet er at skabe indsigt i faktorer der påvirker trivslen.

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Trivselsometer

Gentages senere i forløbet. Husk at gemme denne måling til senere. 

De 24 styrker: (viden)

Video der introducerer de 24 styrker - baggrunden og begreberne.  

 undefined    

Lær styrkerne at kende: (viden)

Video der beskriver, hvorfor man skal lære styrker at kende og introducerer arbejdet med at lære styrkerne at kende. 

undefined  

Det er en god ide, at du på forhånd har valgt, hvilke af de *-markerede øvelser I skal lave. 

Det er også en god ide at snakke om "de svære" styrker mellem øvelserne. 

*Kahoot Quiz: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at eleverne får indsigt i, hvilken viden de har om de forskellige styrker. 

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Computer

Elevernes egne mobiltelefoner 

Du skal oprette din bruger og afprøve teknikken, inden du laver øvelsen med eleverne.

Eleverne skal bruge deres mobiltelefoner

*På sporet af styrken: (øvelse) 

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne.

Eleverne opnår viden om, hvordan de 24 styrker kan komme til udtryk i forskellige kontekster

undefined 

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort et sæt per 4 elever

Styrkplakat til hver anden elev

Sakse 

Denne øvelse kan deles op over to lektioner.

Øvelsen har et konkurrence element, som kan justeres op og ned.

*Styrke stafet:  (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne. 

Eleverne opnår viden om, hvordan de 24 styrker kan komme til udtryk i forskellige kontekster.

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort:                 to sæt til hver 4 mandsgruppe 

Styrkekortbagsider

4-5 kegler til hver 4 mandsgruppe 

Denne øvelse giver mulighed for bevægelse og kræver et lokale med god plads.

*Styrke gæt og grimasser: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne. 

Eleverne får mulighed for at arbejde kreativt med at fortolke og udtrykke styrkerne.

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort til hver 4-5 mandsgruppe

Det kan være en fordel hvis eleverne kan være i flere lokaler eller at nogen kan gå ud på gangen.

Denne øvelse kan nemt varieres i tidsforbrug.

* Styrke vismand: (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at klæde eleverne på til at arbejde med styrkerne gennem kendskab og viden om styrkerne. 

Eleverne skal bruges deres egne ord til at beskrive styrkerne med.

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort til alle elever

Papir til noter

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883