undefined undefined undefined                                                                                       undefined undefined

Del 2: Styrkespotting - oversigt

Mål: at træne eleverne i det at se styrker, som de selv og andre udviser og dermed skærpe deres forståelse af styrkerne og deres medmennesker. 

Oversigt del 2

*Stjerne markerer øvelser man kan vælge imellem.  

HVAD HVORDAN MATERIALE OBS!

Styrkespotting: (viden)

Her præsenteres formålet med at styrkespotte og hvad begrebet dækker. 

undefined     

Styrkespotting på film: (øvelse)

Øvelsen går ud på at finde styrker hos karakterer i filmklip. Formålet med øvelsen er, at blive bedre til at spotte hvordan styrker viser sig og at forberede eleverne på at spotte styrker hos andre og sig selv. 

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort digitale: til alle elever

Styrkeplakat-print

Projektor eller lignende til at afspille film fra internettet

Vælg klip og load dem på forhånd. 

Find gerne andre klip. 

Bonus materiale:

Styrkespot på litterær figur

Inspiration til forskellige film, hvor man kan styrkespotte

 

Styrkespot på øvelse: (viden)

Introduktion til hvordan eleverne spotter styrker på øvelser de selv deltager i. Dette har til formål at skærpe elevernes opmærksomhed på de styrker de selv og deres kamerater udviser.  

 undefined  

Vælg den eller de øvelser der skal spottes på forhånd. Nogle af dem kræver særlige materialer.  

Vælg mellem: cirkeløvelsen, blindeføring og Byg et tårn

*Cirkeløvelsen: (øvelse)

Øvelsen er en samarbejdsøvelse for hele klassen. Øvelsen kalder på selvkontrol, lederevner, samarbejde og vedholdenhed.  

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Symbolark

Styrkeplakat - print

Øvelsen kan give frustrationer, hvis den fortsætter for længe. Giv da evt. eleverne mulighed for kort at snakke sammen.

*Blindeføring: (Øvelse)

En øvelse der kræver tillid og samarbejde mellem eleverne.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Evt. blindebånd

Kræver god plads.

*Byg et tårn: (øvelse)

Øvelsen er en samarbejdsøvelse, der udfordrer og aktiverer eleverne i grupperegi. Øvelsen lærer eleverne, at styrkespotte på øvelser og samarbejde generelt. .

undefined

Øvelsesbeskrivelse 

Lego - eller alternative byggematerialer

Kræver særlige materialer

Styrkespot en du holder af: (øvelse)

Øvelsen går ud på at spotte styrker på en person som man kender og holder af. Formålet er at træne eleverne i at genkende styrker hos deres medmennesker og blive mere bedvidste om, hvad de sætter pris på hos andre. 

undefined 

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort digitale: til alle elever

Notes papir

Kræver at eleverne har et godt kendskab til styrkerne 

*Styrkespion: (øvelse)

Øvelsen går ud på at eleverne skal spionere på, hvilke styrker en given klassekammerat udviser. Formålet med øvelsen er, at elverne bliver bedre til at finde positive karaktertræk og styrker hos hinanden, hvilket bl.a. kan skærpe blikket for positive forskelligheder.

 undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkearbejdsark

Kladdehæfte/notes papir

Kræver at eleverne har et godt kendskab til styrkerne 

*Find klassens topstyrker  (Øvelse)

Øvelsen går ud på at klassen sammen skal identificerre deres topstyrker.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Styrkekort

Den fælles refleksion og diskussion bliver af mange undervisere opfattet som meget givtigt. Du kan evt. overveje at bruge ekstra tid på dette.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883