undefined undefined undefined                                                                                       undefined undefined

Del 4 Brug dine topstyrker mere

Mål: At give eleverne bevidsthed om at de kan påvirke egne styrker og give dem redskaber til at udvise deres topstyrker på nye måder. 

Oversigt del 4

*Stjerne markerer øvelser man kan vælge imellem.

HVAD HVORDAN MATERIALE OBS!

Power Posing (øvelse)

Eksperimentet går ud på at lave low-power-poses og high-power-poses, og derefter mærke efter hvordan de påvirker energi og humør.

undefined 

Øvelsesbeskrivelse

Humørmåling 

Se ted talk  

Brug din topstyrke mere- Intro(viden)

Denne video introducerer det kommende arbejde med at bruge sine topstyrker mere. 

undefined

   

Styrketransformator (øvelse)

Formålet med øvelsen er, at eleverne får truffet et kvalificeret valg af, hvilken styrke de skal arbejde videre med. 

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Oversigt over elevernes topstyrker, fx Mugshots

Styrketranformator arbejdsark

.

Styrkeidol: (øvelse)

Øvelsen går ud på, at eleverne undersøger, hvordan en anden person udviser en af de samme topstyrker som eleven selv udviser.

Formålet med øvelsen er, at eleverne bliver inspirerede til, hvordan de selv kan bruge en af deres styrker mere. 

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Handlingsstyrkekort

Styrkeidol arbejdsark

 

Denne øvelse bygger videre på arbejdet med Styrketransformatoren

Brug dine topstyrker mere (øvelse)

Øvelsen går ud på, at eleverne beslutter sig for nogle konkrete handlinger, som de vil foretage for at bruge en af deres topstyrker mere.

Formålet er, at eleverne får mulighed for at undersøge, hvilken betydning det kan have for dem at bruge en styrke mere.

undefined

Øvelsesbeskrivelse

Brug dine topstyrker mere arbejdsark 

Denne øvelse er delt i to dele og strækker sig over 14 dage.

Photostory (øvelse)

Eleverne fremlægger via en Photostory deres træningsresultater.

 

 undefined  

Øvelsesbeskrivelse

 

Denne øvelse skal introduceres enten samtidig med at eleverne begynder på at bruge deres topstyker mere, eller når de har været igang med det i en uge. 

Outro del 4(viden)

Denne video er et kort oplæg til det videre arbejde. 

 undefined    

Trivselsmåling 2 

Denne video er en gentagelse af trivselsmålingen helt i starten af forløbet. Den er tænkt som en overgang til det videre arbejde med trivsel i klassen. 

 undefined  

Øvelsesbeskrivelse

Trivselsometer

 Sørg for at have den gamle trivselsmåling klar.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883