undefined undefined undefined                                                                                     undefined undefined
Find klassens 5 topstyrker  
 

Øvelsesbeskrivelse:

1. Lav grupper à ca. 4 elever.

2. Bed grupperne om at diskutere hvilke styrker de mener, at klassen udviser mest.

3. Bed eleverne om at finde konkrete eksempler på, hvornår og hvordan de ser/oplever at styrkerne bliver brugt i hverdagen.

4. Lav en opsamling i fællesskab og skriv alle de styrker op, som eleverne har fundet.

5. Nu skal klassen demokratisk, finde frem til hvilke 5 styrker der er særligt fremtrædende i deres klasse.

 

Opsamling:

Var det svært eller nemt at spotte klassens styrker?

Er der nogle af de nævnte styrker, som I kan genkende hos jer selv individuelt?

Hvad kan man bruge viden om klassens styrker til?

Hvilken betydning har opdagelsen af klassens styrker for den en-keltes- og fællesskabets trivsel?

Hvordan kan klassens topstyrker aktiveres mere i hverdagen?

Hvordan kan klassens topstyrker aktiveres ved særlige lejlighe-der som fx lejertur, projektarbejde mv.?

 

Variationsmuligheder:

Den demokratiske proces kan udføres på forskellige måder. Man kan lave forskellige typer afstemning, debatter og diskussioner.

Det vigtigste er, at eleverne nærmer sig en enighed og at de 5 topstyrker bliver synliggjort og accepteret af alle. Evt. på en tavle eller med foto.

Find evt. efterfølgende et konkret fokuspunkt, hvor I arbejder med/udfordrer en eller flere af klassens topstyrker på nye må-der.

Øv jer i klassens på at udfordre en styrke, som næsten blev en af styrkerne i jeres top 5. Er der mon en af styrkerne, som I er særligt motiverede for at træne/udfordre?

 

Materialer:

Styrkekort

Øvelsesbeskrivelse

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883