undefined undefined undefined                                                                                     undefined undefined

Øvelse: Kahoot Quiz

Kahoot er en interaktiv online quiz

Forberedelse for jeres lærer:

 1. Tænd computeren og gå ind på hjemmesiden www.getkahoot.com
 2. Tryk på: ”get my free account”
 3. Udfyld informationerne og tryk derefter: “create account”
 4. Tryk på: ”Puplic Kahoots”
 5. Indtast i søgefeltet: ”De 24 styrker”
 6. Vælg: ”De 24 styrker af Psykiatrifonden”
 7. Tryk: ”Play”
 8. Tryk ”Launch”

Herefter ses en gamepin på 6 tal på skærmen. Ex. 673498. Denne pin skal eleverne bruge til at logge på quizzen med deres mobiltelefoner. Mobiltelefonerne skal have adgang til internettet. Eleverne bruger deres telefoner til at svare på quizzen på storskærmen.

Deltagelse i quizzen:

 1. Åbn en internetbrowser på jeres telefon
 2. Gå ind på hjemmesiden www.kahoot.it
 3. Indtast pin (den som læreren har stående på sin skærm)
 4. Vælg et ”nickname”
 5. Quizzen startes. Svar ved at trykke på mobiltelefonen

God quizlyst!

Variation af øvelsen:

 • Kan laves i grupper 
 • Der er andre, der har udgivet styrkerelaterede quiz'er  

Opfølgningsspørgsmål: 

Før I går videre er det vigtigt, at I kender styrkerne og kender eksempler på dem. Brug evt. følgende opfølgningsspørgsmål sammen med klassen:

 • Er der nogle styrker, du ikke forstår eller er usikker på? 
 • Er der nogle styrker, du ikke kan give et eksempel på?

Øvelsesbeskrivelse som pdf: Kahoot quiz

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883