undefined undefined undefined                                                                                   undefined       undefined  

Øvelse: Styrke lineup

Øvelsen går ud på at gøre det synligt hvor mange der deler samme top styrker og skabe mulighed for refleksion over hvordan den samme styrke kommer forskelligt til udtryk ved forskellige personer. 

Styrke lineup ark 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883