undefined undefined undefined                                                                                 undefined undefined

Øvelse: Styrkespion

Arbejdet med denne øvelse skal skærpe jeres blik for jeres kammeraters styrker. 

  

Øvelsesbeskrivelse 

Styrkespion: Opsamling & afrunding

Det er nu tid til at samle op på styrkespion-øvelsen. I skal hver især fremlægge jeres styrkeobservationer for klassen.

Efter de 5-10 dage, hvor hver elev har observeret og hemmeligt har spottet styrker hos en klassekammerat, skal hver elev fremlægge i ca. 5 min om de 3 mest fremtrædende styrker, de har spottet i perioden.

Spørgsmål at støtte sig op af:

  • Hvilke tre styrker har været mest synlige for spionen?
  • Hvad er de konkrete eksempler på hver af de tre styrker?
  • (Kan det sige noget om mig, at jeg ligger mærke til netop disse styrker?)

Fælles opfølgning:

Snak, efter alle har fremlagt, i fællesskab om:

  • Hvordan føles det at give og gå på opdagelse i andres styrker?
  • Hvordan føles det at modtage styrker fra sine klassekammerater?
  • Var der en sammenhæng mellem de styrker, I fik af jeres klassekammerater og de styrker, I selv mener, at I har?
  • Hvilke styrker er særligt repræsenterede i jeres klasse?

Spørgsmål til videre arbejde med klassens styrker:

  • Hvilke styrker er mest fremtrædende for os som gruppe/ klasse?
  • Hvilke andre styrker kunne der være gode at have i vores klassefællesskab?
  • Hvordan kan vi samarbejde om at træne nye styrker i klassen?

Variationsmuligheder:

Ved de yngste klassetrin kan det være en fordel, at gøre øvelsen mere konkret ved at krydre begrebsapperatet med navnet superheltestyrker. Fremlæggelserne kan også gøres mere konkrete ved at hver elev har lavet et superhelteskilt til den de har observeret, hvor de tre mest fremtrædende styrker står på. Eleven overleverer skiltet til den de har observeret sammen med et konkret eksempel til hver styrke.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883