undefined undefined undefined                                                                           undefined undefined

Øvelsesvideo: Styrkespot 2&2

Obs!: Hvis man har tiden til det, er det en god ide at bruge en del tid på denne øvelse, så I når at styrkespotte mange af jeres klassekammerater. I kan evt. lave øvelsen over flere runder el af to omgange.


Opfølgningspørgsmål:

  • Hvordan var det at give styrker til en klassekammerat? 
  • Hvordan var det at modtage styrker? 
  • Opdagede I noget nyt om jer selv? 
  • Opdagede I noget nyt om nogle af jeres klassekammerater? 

Variation af øvelsen:

  • Man kan lave´styrkespot på en historie´som optakt, hent øvelsesbeskrivelsen her [Indsæt link]
  • Man kan styrkespotte i overgangssituationer som fx ved skift af sidemakker, ved større gruppearbejde/projektarbejde, som 'Farvel og tak' til klassekammerater ect.
  • Man kan lave øvelsen i større grupper end 2 & 2, det åbner op for mere snak om baggrunden og valget af styrker, og det kan derfor fungere kvalificerende. 
  • Man kan lave øvelsen over længere tid og bruge styrkespottingarket som støtte [Indsæt link]

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883