undefined undefined undefined                                                                     undefined undefined

Øvelsesvideo: Synliggør topstyrker

Øvelsen går ud på at få jeres topstyrker gjort synlige for alle i klassen. 

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883