undefined undefined undefined                                                                                              undefined

MERE VIDEO OM DE 24 STYRKER

I undervisningen i Reach Out er vores mest gennemgående værktøj 'Styrker'. Vi anvender styrkerne som konkret værktøj i undervisningen for at løfte klassens og den enkelte elevs mentale sundhed.

Styrkerne udspringer af forskerne Martin Seligman og Christoffer Petersons interesse for det velfungerende og optimale i mennesker. Et af resultaterne af deres videnskabelige arbejde er klassificeringen af i alt 24 universelle styrker, som anerkendes og værdsættes på tværs af tid, kultur og religion.

Vi bruger styrkerne som redskab til at stille skarpt på dét, der fungerer bedst i mennesker og i fællesskaber. Når vi arbejder med styrker, baner det bl.a. vejen for:

  • Positive emotioner
  • Bedre relationer
  • En mere nuanceret selvforståelse
  • En større forståelse for andre
  • En øget grad af handlekompetence


Her kan du læse lidt om hver enkelt styrke:

Kreativitet

Du bliver glad og fyldt med energi, når du udfolder dig kreativt. Du finder ofte kreative og utraditionelle løsninger på en udfordring og tænker ud af boksen.

Du motiveres især, når du får lov til at sprænge rammerne for en opgave og kan gå dine egne veje med en idé. Du holder af at bruge dine hænder til at være kreativ på forskellige måder.

Sammen med andre er du ofte den, der kommer med nye ideer og kan se tingene på en anderledes måde. Du ser kreative muligheder i mange forskellige situationer.

Begejstring

Du bliver glad og fyldt med energi, når du mærker din egen og andres begejstring. Når du giver udtryk for din begejstring og energi, har du det godt. Du viser ofte din begejstring med hele din krop.

Du motiveres især, når nogen giver dig direkte og energisk feedback på din indsats. Du trives i selskab med andre, som udviser energi og glæde. Når du laver noget, du brænder for, kan du ikke undgå at vise din begejstring.

Sammen med andre søger du oplevelser og viden, som optager og begejstrer dig. Du bringer ofte energi og begejstring ind i en gruppe, og andre oplever dig som engageret og energifyldt at være sammen med.

Samarbejde

Du bliver glad og fyldt med energi, når du er sammen med andre om at løse en opgave. Det er vigtigt for dig, at alle er en del af arbejdet, og du gør noget for, at alle i en gruppe har det godt.

Du motiveres især af situationer, hvor I er flere, der arbejder sammen. Du trives i større projekter, hvor hver enkelt person er nødvendig for, at projektet lykkes.

Sammen med andre tager du ofte ansvar for, at samarbejdet fungerer. Du kan arbejde sammen med de fleste og ser det positive i at være forskellige. Du tager ansvar i samarbejdet og får gjort dét, der skal til.

Visdom

Du bliver glad og fyldt med energi, når du lytter og giver gode råd til andre. Du tænker over, hvad der er det bedste for andre mennesker og dig selv.

Du motiveres især, når du oplever, at andre mennesker træffer gode valg, og du forstår oftest konsekvenserne eller udbyttet af en handling. Du bliver glad, når din viden og erfaring kan bruges til at hjælpe andre.

Sammen med andre holder du af at tale om meningen, med det I gør. Andre ser dig ofte som én, der kan give gode råd og se tingene fra flere sider.

Værdsættelse af skønhed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du er omgivet af smukke og storslåede ting. Du trives, når der er tid til at stoppe op og nyde noget smukt i dine omgivelser.

Du motiveres især, når du betragter store præstationer, flotte detaljer og ser dygtige mennesker gøre dét, de er bedst til. Når du laver en opgave, holder du især af at gøre det pænt og flot til sidst.

Sammen med andre er du ofte den, der lægger mærke til flotte og unikke detaljer. Du foretrækker oftest, at der er flot og ryddeligt omkring dig. Du lægger mærke til det smukke i andre mennesker.

Mod

Du bliver glad og fyldt med energi, når du udfordrer dig selv. Når der er noget, du er bange for, har du lyst til at gøre det alligevel. Din krop bliver spændt og fokuseret, når det er tid til at være modig.

Du motiveres især af situationer, hvor du kan prøve noget nyt og presse dig selv lidt. Du trives med at sige din mening, også selvom andre ikke er enige med dig.

Sammen med andre har du det godt med at sige din mening, og du holder dig ikke tilbage i større forsamlinger. Du forsvarer ofte de mennesker, du holder af, og dem, som har brug for hjælp.

Taknemmelighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du får mulighed for at sige tak. Du føler glæde og energi, når du tager dig tid til at tænke over de ting og de mennesker, som du sætter pris på at have i dit liv.

Du motiveres især, når du tænker over de gode ting i dit liv. Du har en idé om, hvilke ting i dit liv, som gør dig glad. Du tænker med glæde over de ting, som du er taknemmelig for.

Sammen med andre kan du godt lide, at I siger tak eller udtrykker taknemmelighed. Du trives, når du sammen med andre taler om, hvad I er taknemmelige over.

Mening i livet

Du bliver glad og fyldt med energi, når du tænker på de store ting i livet. Du tænker over, hvad der sker efter livet slutter, hvad meningen med livet er, og om der er mere mellem himmel og jord, end vi mennesker kan se.

Du motiveres især af situationer, som også taler ind i noget større og meningsfuldt. Måske trives du med at undersøge noget om forskellige religioner eller om universet.

Sammen med andre kommer du tit til at falde i snak om de store spørgsmål i livet. Du stiller dig selv store spørgsmål om livets mening og forholder dig til ting som liv og død, kærlighed og tro.

Kærlighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du kan være tæt på andre mennesker. Du finder fornyet energi ved at tilbringe tid sammen med dem, du holder af. Du trives med at modtage og give kærlighed.

Du motiveres især, når laver noget med nogen, du holder af. Du har det særlig godt, når du er sammen med mennesker, du føler dig rigtig tæt på.

I samvær med andre befinder du dig bedst i tætte og trygge relationer, hvor det er naturligt at give kram og udtrykke, at I godt kan lide hinanden.

Beskedenhed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du oplever, at de ting, du gør, taler for sig selv og bidrager til andres succes. Du behøver ikke at være i centrum for andres opmærksomhed.

Du motiveres især af situationer, hvor du yder en god indsats uden at være i centrum. Din egen tilfredshed over din indsats er nok for dig.

Sammen med andre er du bedst tilpas med, at de andre får opmærksomheden. Du glæder dig over, når andre modtager ros og anderkendelse.

Vedholdenhed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du står over for en udfordrende opgave og når i mål med den. Du færdiggør oftest de ting, du sætter i gang, og du giver sjældent op.

Du motiveres især, når du kan arbejde fokuseret på en opgave. Du er god til at bevare eller genvinde overblikket, selv når du bliver presset.

Sammen med andre er du oftest den, som holder alle fast på, at en opgave skal fuldføres. Du tror på, at man kan ændre ting, når man beslutter sig for det.

Dømmekraft

Du bliver glad og fyldt med energi, når du bidrager til, at der bliver taget gode beslutninger. Du ser tingene fra andres perspektiv og ser oplevelser fra flere sider.

Du motiveres især, når du har tid til at tænke ting igennem. Skal du fx vælge mellem forskellige muligheder, undersøger du fordele og ulemper ved begge dele.

Sammen med andre kan du se flere sider af samme sag. Du forholder dig kritisk til beslutninger, og du kan ændre holdning ud fra andres input.

Venlighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du giver en hånd med, og du sammen med andre løfter i flok. Du behandler de mennesker, du møder, som du selv gerne vil behandles, også selvom det er en, du ikke kender.

Du motiveres især af en venlig tone, og når mennesker omkring dig behandler hinanden på en ordentlig måde. Du får det godt indeni, når du har mulighed for at gøre en god gerning.

Sammen med andre er du en god ven og samarbejdspartner. Du har ofte en positiv indflydelse på stemningen og sammenholdet i en gruppe.

Fornuft

Du bliver glad og fyldt med energi, når du tænker dig godt om. Du har det bedst med at tænke tingene grundigt igennem, inden du tager en beslutning.

Du motiveres især af situationer, hvor der er styr på tingene, og hvor du ved, hvad der skal ske. Du gør helst ikke noget, som du ikke må. Du forholder dig fornuftigt til fordele og ulemper, når du skal tage en beslutning.

Sammen med andre er du ofte den, som stopper en farlig eller uforsigtig aktivitet, inden den bliver for voldsom. Du sætter pris på, at andre også bruger deres fornuft.

Menneskelig indsigt

Du bliver glad og fyldt med energi, når du betragter andre mennesker og aflæser, hvordan de har det. Du er ofte opmærksom på, hvordan andre har det. 

Du motiveres især af situationer, hvor der er mulighed for at reagere på, hvordan andre har det, fx hjælpe en ven til at komme i bedre humør.

Sammen med andre fornemmer du ofte stemninger og kan se på dem omkring dig, hvordan de har det. Du bidrager ofte til, at en gruppe fungerer godt.

Videbegær

Du bliver glad og fyldt med energi, når du får mulighed for at forstå nye ting. Du har en stærk trang til at lære nyt og undersøge, hvordan ting virker. Du synes oftest, at mange forskellige emner er spændende.

Du motiveres især af at kunne gå på udforskning i et nyt emne, og når du fanges af et emne, har du svært ved at stoppe igen. Du kan bruge mange timer foran computeren på at undersøge detaljer om dine yndlingsemner.

Sammen med andre smitter dit engagement for at lære. I en gruppe kan du ofte bidrage med relevant viden, for dit videbegær har givet dig en god portion viden om mange ting.

Nysgerrighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du har mulighed for at stille spørgsmål. Du trives med at udforske et nyt emne eller kaste dig ud i nye oplevelser.

Du motiveres især af nye uudforskede områder, som virker spændende. Du trives især i begyndelsen af en opgave, hvor du skal søge og lede efter ny viden.

Sammen med andre er du nysgerrig og interesseret i, hvad andre mennesker indeholder. Du har en stor interesse for verden, dine omgivelser og mennesker omkring dig.

Ærlighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du har mulighed for at udtrykke dig ærligt og oprigtigt. Du siger ofte dét, du tænker. Du står ved den, du er, og det, du gør.

Du motiveres især af sammenhænge, hvor der er sammenhæng mellem, hvad der bliver gjort og sagt. Du sætter pris på rene linjer og tydelig kommunikation.

Sammen med andre sætter du pris på åbenhed og ærlighed. Andre opfatter dig som ærlig, troværdig og som én, andre kan regne med.

Retfærdighed

Du bliver glad og fyldt med energi, når du har indflydelse på, at andre behandles fair. Du er særlig opmærksom på, om andre omkring dig bliver behandlet retfærdigt, og du gør gerne opmærksomhed på, når noget ikke er rimeligt.

Du motiveres især af situationer, hvor alle har en fair chance, og du er optaget af, at alle i en gruppe får sagt det, de ønsker.

Sammen med andre er du beskyttende, og du taler ofte andres sag. Du siger fra over for andre, hvis du mener, at det er mest retfærdigt for dig selv eller andre.

Lederevner

Du bliver glad og fyldt med energi, når du har indflydelse og overblik over en situation eller en opgave. Du tager naturligt lederskab, når du er sammen med andre i en gruppe, hvor rollerne ikke på forhånd er fordelt.

Du motiveres især af at stå i front for nogen eller noget. Du kan lide at tage beslutninger og samtidig hjælpe andre til at blive hørt. Du tager gerne ansvaret for en opgave.

Sammen med andre kigger andre ofte på dig, når der skal tages en beslutning. Du har det godt med at inddrage alle i et stykke arbejde, og du bidrager til, at gruppen kommer i mål med fx en opgave.

Tilgivelse

Du bliver glad og fyldt med energi, når du kan slå en streg over noget og komme videre. Du har let ved at tilgive, når du oplever, at andre har lavet en fejl.

Du motiveres især af at se fremad, og du kan lægge fortiden bag dig og give andre en chance til. Du slipper nemt bekymringer og ser fremad.

Sammen med andre opleves du ofte som nem at være sammen med, og du har nemt ved at være sammen med mange forskellige slags mennesker. Du trives i relationer, hvor man kan sige ”pyt”.

Selvkontrol

Du bliver glad og fyldt med energi, når du befinder dig i omgivelser, som kræver fokus og kontrol. Du har nemt ved at tilpasse dig ydre omgivelser og krav.

Du motiveres især af situationer, hvor det er nødvendigt at holde igen på dig selv. Du trives med at give udtryk for dine følelser eller behov på det mest passende tidspunkt. 

Sammen med andre er du fleksibel og kan nemt vente med at få dine behov opfyldt, hvis andres behov skal opfyldes først.

Optimisme

Du bliver glad og fyldt med energi, når du tænker på fremtiden. Du forestiller dig ofte gode ting, som kommer til at ske, og du tror på, at det du og andre sætter jer for, nok skal lykkes. Du ser lyst på fremtiden, også selvom en situation er udfordrende.

Du motiveres især af din tro på fremtiden. Du trives med at arbejde hen i mod nye muligheder eller mål for fremtiden. Du tror på dig selv og andre.

Sammen med andre er du ofte den der siger: ”Det skal nok gå”. Din positive tilgang til tingene smitter ofte af på andre. Du trives godt sammen med andre, som også udtrykker håb og optimisme.

Humor

Du bliver glad og fyldt med energi, når du sætter sjove ting i gang og er med til at underholde andre. Du kan lide at få andre til at grine, og du griner også selv tit.

Du motiveres især af sammenhænge, hvor det er okay at se tingene fra en humoristisk vinkel. Du kan godt finde på at bryde en tung eller alvorlig stemning med en sjov kommentar.

Sammen med andre skaber du en let og sjov stemning. Andre sætter ofte pris på din humoristiske tilgang til livet, og i en gruppe bliver du ofte beskrevet som ’den sjove’.

Referencer: http://www.viacharacter.org/ & ’Character Strengths and Virtues – a handbook and classification’ af Christopher Peterson & Martin E. P. Seligman, New York: Oxford University, 2004.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883