TRIV NU - SPRINT - OBs. Dette er en prototype

Velkommen til SPRINT Nedenfor er en række videoer, der er designet til at arbejde med projektarbejdsmodellen SPRINT Videoerne med lyseblå baggrund er til dig som underviser, og indeholder en introduktion til den etape du skal til at igang med.

 

 

 

 

 

Etape 1: STÆRKT FRA START

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

FØRSTE ETAPE

(Underviser forberedelse)

 

 

Præsentation af formålet med Sprint, og hvorledes underviser bedst muligt understøtter elevernes arbejde 

undefined 

 

Introduktion til sprint

 2 min.

Præsentation af formål med og indhold i Sprintforløbet 

Kort introduktion til etape 1


undefined

 

Verdenssprint

25 min. 

Filmklip med unge sociale iværksættere fra USA, Uganda og Danmark

Ud fra filmene diskuteres det, hvorfor de unge har valgt at engagere sig i samfundet og hvad deres budskaber er

undefined

 

Temaspotting

40 min. 

En aktiv gruppeøvelse, hvor der først skal tages billeder

Dernæst gennemgås billederne og i fællesskab vælges fire temaer at arbejde videre med

undefined 

 

Smartphones eller andet, der kan tage billeder

Platform til deling af billeder 

De fire hjørner

10-15 min. 

En aktiv øvelse, hvor de fire temaerne debatteres

Øvelsen ender med et fælles valg af ét tema for Sprintet

undefined 

 

Projektspotting

20 min. 

Individuel brainstormingsøvelse og generering af projektideerne

Fælles gennemgang af alle projektideerne

Alle ønsker, hvilke to projekter, de helst vil arbejde med  

undefined 

 

Pen og papir (fx post-its) til at skrive projektideer på

Tavle eller planche til at samle ideerne på  

Ønskeliste

Fælles afslutning etape 1

7 min. 

Opsummering af dagen og teaser til etape to 

undefined 

Forventningskapsel

 

Etape 2: Godt igang

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

Anden ETAPE 

(Underviser forberedelse)

 

 

 Introduktion til etapen

Information om forberedelse af:

  • Inddeling af grupper  

Hvor eleverne må løse gruppeøvelserne henne  

 undefined

 

Manifest

15 min. 

Alle grupper taler om forventninger til gruppearbejdet og udformer et gruppemanifest 

undefined

 Manifest

Lokale stemmer

35 min. 

En aktiv gruppeøvelse, hvor alle skal interviewe andre borgere.

Interviewene bruges som motivation og inspiration til projektarbejdet 


undefined

 Pen og papir til noter

Fra idemager til iværksætter

32 min. 

En gruppeøvelse med tre faser: idemager- aktør og iværksætterfasen

Gennem faserne bliver grupperne skarpe på deres projekts formål, hvem der skal inddrages fra lokalområdet og hvilke opgaver, de skal løse

undefined 

 Pen og papir til noter

Fælles afslutning etape 2

5 min. 

Styrkespot af gruppemedlem

Opsummering af dagen og teaser til etape tre 

undefined 

 

Etape 3: WORK WORK WORK

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

TREDJE ETAPE

 

 

 

 

 

 

Introduktion til dag 3

5 min. 

 

Introduktion til etape tre og præsentation af scrapbog

Velkommen til dag 3 i jeres Sprint!

undefined

 

Platform til deling af billeder

(enten power point, Google photo , en platform I normalt bruger eller også kan alle logge på Sprints instagram-profil

  • Brugernavn: missionmedborgerskab
  • Kode: urk1234

Fælles afslutning etape 3

10 min. 

 

Styrkespot af de andre grupper

Opsummering af dagen

undefined

 Platform til deling af billeder 

Etape 4: Højere vildere

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

FJERDE ETAPE

(Underviser forberedelse)

 

Introduktion til etapen

Overvejelser om feedback til gruppernes arbejde

             undefined

 

Optimeringsrunder

20 min. 

 

 

Ud fra tre runder med vejledende spørgsmål, udfordrer og optimerer grupperne deres egne projekter

De skal først diskutere risici, og så komme med forslag til risikohåndtering og til sidst drømme om, hvordan hvor stort deres projekt kan blive

         undefined                                

 Pen og papir til noter

Fælles afslutning etape 4

2 min. 

 

Fælles opsamling på dagen.

 undefined

 

ETAPE 5: Job Done

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

FEMTE ETAPE 

(Underviser forberedelse)

 

 

Information om og inspiration til kick off etapen 

undefined 

 

Tjek in

5-10 min.

 

Dette er en fællesøvelse, hvor alle kommer på banen én af gangen.

Øvelsen bruges til forventningsafstemning til kick off og øger opmærksomheden på den enkelte i gruppen


undefined

 

Brandtale

5 min. 

 

En film, der skal motivere og understrege værdien af projekterne, inden det for alvor går løs

 

undefined

 

Kick Off

xx min. 

 

 

 

Etape 6: Move on 

NAVN BESKRIVELSE VIDEO

MATERIALE

SJETTE ETAPE

(Underviser forberedelse)

 

 

 

Præsentation af formål med etapen

Præsentation af nogle valg, underviseren kan tage forud for etapen

undefined
 

Evt. et lille skriv med din feedback til projektgrupperne

 

Evt. Diplom

Now What?!

60 min.

Præsentation til fordelene ved at evaluere

Åbning af forventningskapsler og diskussion af, hvad den enkelte har fået ud af Sprint

Now what: Gruppeøvelse med fokus på værdien af det enkelte projekt, hvordan der kan arbejdes videre og hvilke styrker, der har været i brug

undefined   

Forventningskapsel

A3 til gruppens stikord

Papir (fx post-its) som elever skriver feedback til hinanden ned på

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883