Angst er en naturlig reaktion på farer. Den sikrer, at vi reagerer, når vi føler os truede. Men mange mennesker har angst i en grad, så det lammer følelser, tanker og handlinger – det gælder ikke mindst unge kvinder. Der er mange grader af angst, som spænder fra let ængstelse og uro til panik og dødsangst.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883