STØT FÅ NYT

Psykisk førstehjælp

Danskerne skal vide mere om psykisk sygdom og skal lære at støtte mennesker i akutte kriser. Psykiatrifonden og TrygFonden er gået sammen om storstilet projekt.

Psykiskfoerstehjaelp Logo Hjerne Petrolium (1)Psykiatrifonden og TrygFonden er gået sammen om - i samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere - at udbrede og implementere programmet Psykisk førstehjælp i en 3-årig projektperiode. Vi mener, at det bør være lige så naturligt at kende til psykisk førstehjælp og krisehåndtering, som det i dag er naturligt at tage et førstehjælpskursus.

Mentale helbredsproblemer er i dag en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer - økonomisk og menneskeligt. På trods af det er vores generelle viden om psykiske sygdomme, og hvordan man støtter og hjælper et menneske i akut psykisk krise, meget begrænset. Det skal projekt Psykisk førstehjælp lave om på.

Tryg Til Web

Formålet med Psykisk førstehjælp

Formålet med projektet er, at

 • øge danskernes viden om psykisk sygdom.
 • styrke danskerne færdigheder i forhold til at støtte mennesker med psykisk sygdom.
 • mindske berøringsangst og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige reaktioner i forbindelse med psykisk sygdom.
 • tilskynde til at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Samlet set er målet, at vi gennem aftabuisering, forebyggelse og konkret handling styrker danskernes mentale sundhed.

Programmets indhold

Programmet består af en instruktøruddannelse i Psykisk førstehjælp og et deltagerkursus i Psykisk førstehjælp.

Deltagerkurset i psykisk førstehjælp består af et 12 timers træningsprogram. Kursisterne får undervisning i psykiske sygdomme som depression, angst, psykoser og misbrug. De bliver samtidig trænet i at håndtere krisesituationer som for eksempel selvmordstanker, selvskadende adfærd og panikanfald. Ved endt kursus modtager kursisterne et bevis for deltagelse i kurset.

Instruktøruddannelsen er mere omfattende og varer 5 dage. Efter gennemført uddannelse får den nye instruktør et certifikat, der giver instruktøren tilladelse til at afholde kurser som led i sit arbejde eller udbyde dem på markedsvilkår.

Målgrupper

Programmet Psykisk førstehjælp er udviklet til den brede befolkning. Erfaringer fra Australien viser, at visse grupper har særligt gavn af kurserne:

 • Pårørende til mennesker med psykisk sygdom og/eller misbrug
 • Folk som til dagligt arbejder professionelt med mennesker (pædagoger, socialrådgivere, plejere, politibetjente m.m.)
 • Folk som i deres arbejde har en stor kontakt med mennesker (typisk servicepersonale af forskellig slags – kontrollører, receptionister m.m.)

Gode erfaringer fra Australien

Programmet er baseret på erfaringer fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001. Programmet er siden blevet udbredt til 22 lande.

De australske erfaringer med psykisk førstehjælp er meget positive. Evalueringer viser, at kursisterne oplever markante ændringer i deres viden om og færdigheder i forhold til at støtte et andet menneske i psykiske vanskeligheder.

Psykisk førstehjælp

 • forbedrer deltagernes mulighed for at genkende psykiske problemer.
 • reducerer deltagernes afstandstagen til mennesker med psykisk sygdom.
 • giver deltagerne større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder.
 • fremmer hjælpeindsatser. Mange deltagere har efterfølgende oplevet konkrete situationer, hvor kurset i psykisk førstehjælp hjalp dem til at handle bedre end, hvis de ikke havde taget kurset.

Støt
os
PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf.: 3929 3909
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden