I hver skoleklasse sidder et til to børn, der trives så dårligt psykisk, at de har brug for hjælp. Vi mener, at alle børn og unge skal møde mindst ét tiltag mod psykisk mistrivsel, inden de bliver voksne. Vil du være med til at presse på for en samlet, politisk indsats? Skriv under nu!

Formål

Ingen skal vokse op uden at møde mindst ét tilbud om hjælp! Vi vil sikre den politiske indsats for børn og unges trivsel. Vil du være med? Skriv under nu!


7375 personer har skrevet under.


Vis underskrifter


Du har allerede underskrevet denne kampagne!

Tak for din underskrift!

Din underskrift er et afgørende bidrag til målet om, at alle børn og unge skal møde mindst ét tiltag mod psykisk mistrivsel, inden de bliver voksne.

Derfor skal du skrive under

  • Danske undersøgelser viser, at op til 20 % af skolebørn i alderen 11-15 år har en lav livstilfredshed og at den samme andel mistrives.
  • Mellem to og fire børn i hver skoleklasse har en far eller en mor, som er ramt af psykisk sygdom. De risikerer selv at få psykiske problemer, hvis de ikke får hjælp.
  • Hver fjerde pige i 9. klasse er i fare for at få en spiseforstyrrelse.

Derfor kræver vi, at forebyggelse i kommuner og regioner har fokus på

  • Tidlig indsats i familierne.
  • Adfærdsproblemer hos børn i børnehaver.
  • Fokus på bekymrende skolefravær.
  • Generel undervisning i psykisk trivsel i grundskolen.
  • Børn som pårørende - forældre får støtte til at være en god forælder ved svær sygdom.
  • Tidlig opsporing af de skoleelever, der trives dårligt, men ikke har en psykiatrisk diagnose.
PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden