Kursus om Personlighedsforstyrrelser

Borderline, ængstelig evasiv, dyssocial og paranoid personlighedsstruktur er betegnelser for nogle af de forskellige typer af personlighedsforstyrrelser. Fælles for de forskellige personlighedsforstyrrelser er, at de særligt giver sig til kende i relationen til andre mennesker. Dette kan give en række udfordringer ikke blot for personen med personlighedsforstyrrelsen, men i høj grad også for den professionelle samarbejdspartner. Psykiatrifondens nye kursuskoncept klæder dig på til at varetage de svære samtaler gennem en kombination af teori og praksis.

Kurset er til dig, der i dit daglige arbejde møder personer med personlighedsforstyrrelse. Det kan være, du er sagsbehandler i et jobcenter, mentor, vejleder, studievejleder eller social vicevært i en boligorganisation. 

Dynamisk undervisning

Vores undervisere er autoriserede psykologer, som har stor erfaring med at rådgive borgere med psykisk sygdom. De oplever de udfordringer og dilemmaer, der berøres og løses på kurset, helt tæt på i deres eget daglige arbejde. Derfor kan de levere et højt vidensniveau og give en praksisnær undervisning, som giver dig den bedste forståelse for psykisk sygdom.

 

Køb kurset her

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN

  • Viden om hvad der kendetegner de forskellige typer af personlighedsforstyrrelse
  • Konkrete redskaber til den professionelle samtale
  • Træning i at gennemføre samtalen med borgeren med personlighedsforstyrrelse. Træningen sker med udgangspunkt i egne cases og under ledelse af skuespiller Ole Hinsch og chefpsykolog Ditte Charles

Kursets første dag består i en praksisnær indføring i, hvad der kendetegner de forskellige personlighedsforstyrrelser samt i andre elementer, der har betydning for den gode samtale.

Kursets anden dag er en træningsdag, hvor skuespiller Ole Hinsch med udgangspunkt i deltagernes egne cases, vil træne og øve de vanskelige samtaler med kursusdeltagerne. Forudsætning for deltagelse er derfor, at man har forberedt en beskrivelse af en svær samtale, man gerne vil blive klogere på. Dette uanset, at vi langt fra, når alle cases igennem.

Praktiske oplysninger

Kurset foregår i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 Købehavn NV.

 

Køb kurset her

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883