Styrkepilot

Styrkepilot er et crash-course i ressource- og styrkeperspektivet. Gennem en 2-timers workshop stiller vores dygtige undervisere skarpt på 24 styrker. Med afsæt i både teori, øvelser og en masse oplevelser, vil vi sammen med dig dykke ned i styrkeperspektivet og gennemgå, hvordan dette værktøj kan bruges og hvorfor det er så effektivt.

Kurset er rettet mod alle, der har en interesse i styrkeperspektivet. Vi fokuserer i sær på brugen af styrker i arbejdsmæssige sammenhænge. Du kan altså både komme som leder, underviser, rådgiver, omsorgsperson eller noget helt femte. 

Vi tilbyder både åbne kurser, der afholdes hos Psykiatrifonden samt konsulenttilbud, hvor vi tager styrkepilot med ud til jeres virksomhed.

Det får du på kurset

  • Grundig introduktion til styrkeperspektivet
  • En forståelse af styrker som et redskab du kan bruge på din arbejdsplads og i din hverdag generelt
  • Praksisnær undervisning, øvelser, og en masse oplevelser der udforsker styrker
  • Et sæt af Psykiatrifondens Styrkekort 
  • Introduktion til brugen af styrkekort 

Baggrund for uddannelsen

I arbejdet med mere en 4000 elever og 300 lærere på landets skoler, har vi fundet vigtigheden af, at prøve styrker af på sig selv og andre.

Forskning og erfaring viser, at hvis du som kollega fokuserer på at se styrker og ressourcer hos dine kollegaer, så øger du ikke blot trivslen kollega imellem, men også hos dig selv.

De 24 styrker, som du på denne workshop bliver introduceret til, har rødder i den positive psykologi - en pragmatisk tilgang til det psykologiske felt, hvor man forholder sig til, at vi mennesker får det bedre af at gøre ting, der gør os glade. Når vi er glade præsterer vi bedre og dette bliver både fokus for mål og middel denne eftermiddag.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883