Psykiatrivejlederuddannelsen

Måske har du flere års erfaring med rådgivningsarbejde. Men føler du dig også sikker, når du møder psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i dit arbejde? Søg støtte til dele af din uddannelse gennem kompetencefondene.

Hvem er uddannelsen for?

Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er for eksempel ansat i et jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse.

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning.

​På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får i forløbet.

Partnerskab med Københavns Professionshøjskole

Uddannelsen udbydes i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul, der indgår i Psykiatrivejlederuddannelsen. Københavns Professionshøjskole sørger for eksamination og screening* af kursister der ønsker at tage diplomeksamen.

Diplomuddannelsen kræver deltagerforudsætninger:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse på minimum niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU).
  • Derudover mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af adgangsgivende uddannelse.
  • Hvis du ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav til en diplomuddannelse, kan du søge om optagelse gennem en realkompetencevurdering.

Pris

Kr. 19.800,- (uddannelsen er fritaget for moms).

Mulighed for Tilskud

Det er muligt at søge tilskud til dele af uddannelsen via den kommunale kompetencefond, den regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier.

Tal med din TR eller leder om muligheden for tilskud hos kompetencefondene.

 *Screeningen foretages på baggrund af de deltagerforudsætninger, der af Københavns Professionshøjskole kræves for at kunne deltage på diplommodulet, herunder færdiggjort uddannelse på professionbachelor-niveau eller derover, samt minimum 2 års erhvervserfaring. Lever du ikke op til disse krav, kan du altid få foretaget en realkompetencevurdering og derigennem få tilladelse til at deltage.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883