Det lærer du
​på kurset

​De 4 dage hænger sammen og er struktureret som et gruppeforløb, så du efterfølgende er kvalificeret til at gennemføre dit eget gruppeforløb med en anden gruppeleder.
 
Kurset giver dig forudsætninger for at:
 • Planlægge og gennemføre gruppeforløb for udsatte børn
 • Inddrage lege og aktiviteter til at fremme børnenes mestring, sammenhold og gensidige støtte
 • Anvende narrative, mestringsfremmende- og mentaliserende perspektiver på arbejdet med børnegrupper
 • Arbejde med et udviklingspsykologisk perspektiv på børnenes adfærd
 
Når du har gennemført alle 4 dage, modtager du dit kursusbevis. 

Modul 1
​To dage

​Du bliver i stand til at:
 • Sætte rammer og mål samt skabe gruppekultur
 • Planlægge og organisere gruppeforløb
 • Opstart af gruppeforløbet
 • Anvende leg til at fremme børns udvikling
 • Anvende viden om forældre, barn og psykisk sygdom
Krydret med teori og masser af øvelser og lege.

Modul 2 
 To dage

Du bliver i stand til at:
 • Praktisere gruppeledelse – personlige ledelseskompetencer og fællesledelse
 • Skræddersy det gode gruppeindhold til målgruppen
 • Opbygge et gruppeforløb tilpasset aldersgruppe
 • Afslutte gruppeforløb og formidle brobygning
 • Skabe forandring hos børn og familier
Krydret med teori og masser af øvelser og lege

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883