Psykiatrivejleder - i samarbejde med Metropol

Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er fx ansat i et Jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse.

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning.

​På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får i forløbet. 

De 4 trin til at blive Psykiatrivejleder

  1. Tal med din TR eller leder om muligheden for tilskud hos kompetencefondene
  2. Tilmeld dig uddannelsen på vores shop via følgende link: Tilmeld dig her
  3. Når du er tilmeldt uddannelsen skal du igennem en screening hos Metropol*
  4. Du er nu tilmeldt Psykiatrivejlederuddannelsen
*Screeningen foretages på baggrund af de deltagerforudsætninger, der af Metropol kræves for at kunne deltage på diplommodulet, herunder færdiggjort uddannelse på professionbachelor-niveau eller derover samt minimum 2 års erhvervserfaring. Lever du ikke op til disse krav kan du altid få foretaget en realkompetencevurdering og derigennem få tilladelse til at deltage.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883