Psykiatrivejleder

Måske har du flere års erfaring med rådgivningsarbejde. Men føler du dig også sikker, når du møder psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i dit arbejde?

PARTNERSKAB MED METROPOL

Uddannelsen udbydes i et partnerskab med Metropol, der står for det indeholdte diplommodul, der indgår i Psykiatrivejlederuddannelsen. Metrolpol sørger for eksamination og screening af kursister der ønsker at tage diplomeksamen. Diplomuddannelsen kræver deltagerforudsætninger. 

 

Hvem er uddannelsen for?

Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er fx ansat i et Jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse.

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning.

​På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får i forløbet.

​Tilskud: Få refunderet op til 80 % af uddannelsens omkostning

Det er muligt at søge tilskud til uddannelsen via den kommunale kompetencefond, den regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier. På den måde kan du få refunderet op til 80 % af uddannelsens omkostning.

Mød din underviser

Psykiatrivejlederuddannelsens indhold

Det er en forudsætning for deltagelse, at du forbereder cases fra din egen praksis fra gang til gang, og at du forpligter dig på at arbejde med optagelser af din praksis (lyd og/eller billede).

I uddannelsens opbygning vægtes de generelle udtryk for ubalancer (det stressprægede, det ængstelige og det depressive), fordi disse altid er en del af alvorlige krise- og stressreaktioner og psykisk sygdom.

Modul 1 (to dage): Mødet med det psykisk sårbare

Det sårbare jeg og hvordan du møder det (dine styrker, dine skyggesider og dine udviklingspunkter som professionel).

Hvordan forstås det sårbares udtryk i en professionel ramme? Stress og krise – hvad betyder en stressreaktion for dit handlerum?

Du får:

 • redskaber til at håndtere det professionelle møde
 • gode råd til effektiv og professionel opgaveløsning
 • værktøjer til at varetage din egen grænsesætning og mentalhygiejne

 Modul 2 (én dag): De affektive lidelser

'Affektiv' betyder 'følelse', og her gennemgås de forskellige udtryk for ubalancerede og unuancerede følelsesudtryk: depression og bipolar lidelse.

Du får:

 • redskaber til at håndtere de affektive lidelser i en professionel ramme
 • værktøjer til at håndtere voldsomme unuancerede følelsesudtryk (depression og bipolar lidelse)​

Modul 3 (én dag): Angst sygdomme

Angst er en overreaktion på mulige eller forestillede trusler (indre og ydre).

På modulet gennemgås: generaliseret angst, panikangst, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), belastningsreaktioner og PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).

Du får:

 • redskaber til at håndtere angstsygdommene i en professionel ramme
 • værktøjer til din praksis i mødet med angstsygdomme

Modul 4 (én dag): Psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

Psykosespektret er udtryk for en anderledes virkeligheds- eller selvopfattelse, der kan være en stor udfordring for dig som rådgiver.

På modulet gennemgås:

Skizofreni, skizotypi og psykoser (hallucinationer og vrangforestillinger)

En personlighedsforstyrrelse er at møde verden og andre mennesker på en rigid, fastlåst og unuanceret måde, der skaber store problemer særligt i mødet med andre mennesker (relationer).

På modulet gennemgås de forskellige typer forstyrrelser med fokus på, hvordan du bedst forbereder og rammesætter det professionelle møde.

Du får:

 • redskaber til at forstå dig selv og andre
 • værktøjer til din praksis i mødet med psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

Modul 5 (én dag): Kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser (ADHD) og remediering

Kognition betyder de processer, der udgør vores tænkning.

Evnen til at sikre sig mental energi og udvise opmærksomhedsdisciplin er afgørende for vores evne til at huske, lære og kunne prioritere. Med andre ord afgørende for vores funktionsniveau.

Du får:

 • redskaber til at understøtte/kompensere for kognitive udfordringer i din praksis, så du sikrer udvikling, læring og mestring
 • en gennemgang af de kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser, ADHD og kognitiv remediering (strategier til genoptræning og kompensering)​​​

Eksamens (1 times varighed): Personlig afsluttende prøve

Afsluttende eksamen med udarbejdelse af udbytte og fremadrettet udviklingsplan, der præsenteres som genstand for sparring og dialog i en personlig samtale med den ansvarlige underviser.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883