Stressvejleder

Vil du gerne have konkrete redskaber til at forebygge stress både hos den enkelte medarbejder og på hele arbejdspladsen? Har du personaleansvar, arbejder med HR eller ønsker den nyeste viden om stress og håndtering og forebyggelse af stress? Så er vores Stressvejlederuddannelse noget for dig!

Hvem er uddannelsen for?

Uddannelsen er for dig, som gerne vil blive dygtigere til at spotte tidlige tegn på stress og være i stand til at sætte ind, når stressen rammer. Du lærer at håndtere egne og andres stresssymptomer og får værktøjer til forebygge den invaliderende tilstand.

Kontakt os

Vi sidder klar til en uforpligtende samtale om jeres muligheder. 

Telefon

3929 3909

Mail

pf@psykiatrifonden.dk

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning. På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får på uddannelsen.

Modulopbygget undervisning

Stressvejlederuddannelsen er modulopbygget, så du kan tage den, når det passer dig. Du kan købe modulerne enkeltvis eller alle samlet. Hvis du afslutter alle tre moduler inden for to år, får du et uddannelsesbevis. Kan du dokumentere en bred erfaring og viden inden for et modul, er du velkommen til at søge om merit for modulet og få et uddannelsesbevis.

Modulerne kan købes samt og individuelt.

Modul 1: Fænomenet stress

De fleste kender til stress, men har du den allernyeste fagviden på området?

Køb Modul 1: Fænomenet stress

1 dag. KR. 3.500,- EXCL MOMS

På stressvejlederuddannelsen lærer du, hvordan du kan forebygge og minimere belastningstilstande hos dig selv, dine kolleger og klienter. Samtidig får du den nyeste viden inden for behandling af stress.

Du får:

 • Indblik i de nyeste teorier om stress
 • Et fundament for, hvordan du bedst muligt tackler andres og egne stresssymptomer
 • En gennemgang af, hvad stress er, og hvordan det kommer til udtryk

Modul 2: Forebyggelse og håndtering

Behandling af stress er vigtig. Men forebyggelse er endnu vigtigere.

Køb Modul 2: Forebyggelse og håndtering

2 dage. Kr. 6.500,- excl moms

Få konkrete værktøjer til, hvordan din organisation forebygger stress, sætter tidligt ind over for stresssymptomer og fastholder stressramte kolleger/medarbejdere.

Du får:

 • Redskaber til at sætte stress/trivsel på dagsordenen
 • Værktøjer til at sikre forebyggelse
 • Veje til at sikre tidlig indsats
 • Gode råd til at fastholde stressramte på arbejdspladsen

Modul 3: Hjælp en stressbelastet

Vil du løfte dine samtaletekniske færdigheder, så du bedst muligt kan støtte en stressbelastet kollega eller klient? Så er dette todagesmodul særdeles relevant for dig.

Køb Modul 3: Hjælp en stress belastet

​2 dage kr. 6.500,- excl moms.

Du får:

 • Råd til at gribe samtaler med stressramte an
 • Redskaber til den svære samtale
 • Mulighed for at styrke din egen samtalestil
 • Styr på dine styrker og udviklingspunkter

På modulet forpligtiger du dig til at bidrage aktivt og sætte dig selv i spil. Du vil bl.a. skulle forberede en case.

Vi har bred viden om stress

Vi beskæftiger os med, hvordan flere mennesker kan leve et godt liv i et samfund, som kræver mere og mere af os i vores privatliv og arbejdsliv. Derfor arbejder vi med psykisk sundhed og trivsel både på arbejdspladsen og generelt i samfundet. Det gør vi blandt andet ved at være en central spiller i StressAlliancen, hvor vi indhenter og bidrager med viden om forebyggelse af stress.

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen er centralt for os, og vi har bl.a. været med til at udvikle app'en Howdy til håndtering af stress.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883