Andre former for angst

Blandt angst-diagnoserne hører også hukommelsestab og andre dissociative tilstande eller forstyrrelser, sygdomsangst og andre somatoforme tilstande og kronisk træthed og andre nervøse tilstande. Læs om de forskellige lidelser og tilstande her.

Hukommelsestab og andre dissociative tilstande eller forstyrrelser

Dissociation betyder spaltning eller splittelse. Dissociative tilstande er kendetegnet ved at ”forbindelsen er afbrudt” mellem det, man oplever gennem sanserne, erindringer om tidligere oplevelser, bevidstheden om, hvem man selv er, og beherskelsen af de muskler, man selv kan styre. Det medfører forskellige symptomer af psykisk eller fysisk karakter, og de dissociative tilstande inddeles efter hvilket symptom, der er det mest fremtrædende.

Følelsesmæssige belastninger i form af traumatiske begivenheder, uløselige problemer, konflikter eller uopfyldte behov er medårsag til de dissociative tilstande.


Symptomer på dissociative tilstande

Symptomerne kan være:

  • Hukommelsestab (dissociativ amnesi)
  • Omflakken i hukommelsessvækket tilstand (dissociativ fugue)
  • Bevægelsesløs tilstand (dissociativ stupor)
  • Lammelser, usikre bevægelser eller krampetrækninger (dissociative bevægelsesforstyrrelser og kramper)
  • Tab af følesansen, synet, hørelsen eller lugtesansen (dissociative sanseforstyrrelser)
  • Dissociative fejlerindringer, hvor man mener at have oplevet noget, der aldrig har fundet sted fx overgreb i barndommen

Dissociative symptomer kan også optræde i forbindelse med andre lidelser, særlig skizofreni og depression, så de sygdomme skal udelukkes, før diagnosen kan komme på tale.

Dissociative symptomer kan ofte efterligne kropslige symptomer, som den ramte person har set eller hørt om, og det kan have en smittende virkning. Man kan undertiden se hele skoleklasser eller arbejdshold, der udvikler samme symptomer på samme tid, uden at der kan påvises nogen fysisk forklaring.

Undertiden ses særlige komplekse former, hvor der hos den samme person kan optræde forskellige adskilte personligheder. Eksistensen af en sådan “multipel personlighed” er dog omdiskuteret. De dissociative tilstande er fortsat lidt af en gåde for videnskaben.


Behandling af dissociative tilstande

Dissociative tilstande er sjælden i den danske befolkning, men optræder med vekslende hyppighed i forskellige kulturer. Behandlingen er psykoterapi evt. med fysiurgisk genoptræning. Tilstanden viser sig oftest allerede tidligt i ungdommen, og hvis man kommer i behandling med det samme, er der gode muligheder for helbredelse. Ellers kan lidelsen udvikle sig i invaliderende grad og være meget vanskelig at behandle.


Sygdomsangst (hypokondri) og andre somatoforme tilstande

Ved somatoforme tilstande oplever man symptomer i kroppen – uden at kunne finde den fysiske årsag bag. Mennesker med disse tilstande er optaget af symptomerne i en grad, som får dem til at gå til lægen i flere omgange, bede om nye undersøgelser, søge alternative behandlere eller afprøve et væld af medikamenter. De kan ikke acceptere forsikringer om, at symptomerne ikke har en fysisk årsag, men er nervøst betingede.

Ved somatiseringstilstand ses mange tilbagevendende og skiftende fysiske symptomer fra mindst to organ-systemer gennem flere år. Hvis symptomerne har udviklet sig i mindre udtalt grad, taler man om udifferentieret somatoform tilstand.

Ved hypokonder tilstand kan man ikke frigøre sig fra en frygt for, at man har en bestemt alvorlig og ofte dødelig sygdom som fx kræft. Grundige undersøgelser og lægens forsikringer om, at man intet fejler, gør ingen forskel.

Man kan også være sygeligt optaget af en uregelmæssighed i ens udseende eller en formodet deformitet, som fx en skæv næse - trods andres forsikringer om, at der intet særligt er at se. Det kan føre til plastikkirurgiske indgreb for at rette ubetydelige skævheder eller skønhedsfejl, men ofte skal de gøres om, fordi man ikke blev tilfreds.

Ved somatoform autonom dysfunktion har man symptomer fra det autonome nervesystem uden for bevidsthedens og viljens herredømme. Symptomerne er lokaliseret til de indre organer og ledsages af forskellige symptomer herfra.

Vedvarende somatoform smertetilstand er en tilstand, hvor det dominerende symptom er en vedholdende, udtalt og generende smerte, som ikke har nogen fysisk forklaring. Tilstanden optræder ofte i forbindelse med følelsesmæssig belastning hos særligt disponerede personer.

Somatoforme symptomer kan ligesom andre nervøse symptomer optræde i forbindelse med andre og mere alvorlige psykiske lidelser fx skizofreni, og de lidelser må derfor altid først udelukkes.


Så mange har somatoforme tilstande

Somatoforme tilstande ses hos ca. 5% af de patienter, der konsulterer de praktiserende læger og lidt hyppigere blandt patienterne på neurologiske, fysiurgiske og medicinske afdelinger. Tilstanden forekommer særligt hos mennesker, som har svært ved at sætte ord på deres følelser, og som i stedet udtrykker sig gennem kropslige symptomer.


Behandling af somatoforme tilstande

Behandlingen er overvejende psykoterapeutisk med god udsigt til helbredelse, hvis den påbegyndes tidligt.

Kronisk træthed og andre nervøse tilstande

Tilstanden kronisk træthed viser sig ved, at man er meget, meget træt efter fysisk eller psykisk anstrengelse. Trætheden er vedholdende og forsvinder ikke ved, at man hviler sig, slapper af, bliver afledt eller underholdt. Ofte er man samtidig irritabel, anspændt, svimmel, har smerter i muskler og led, hovedpine og søvnforstyrrelser. Det er vigtigt at sikre sig, at der ikke er tale om depression, angsttilstand eller andet.


Fibromyalgi og whiplash-syndrom

Følgerne efter piskesmældslæsion af nakken - whiplash-syndrom - og fibromyalgi med fremtrædende muskel- og ledsmerter hører også til under denne kategori, så længe der ikke er fundet nogen god fysisk forklaring.


Behandling af kronisk træthedstilstand

Kronisk træthedstilstand er ikke ualmindelig og kan være svært invaliderende og vanskelig at behandle.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden