Tvangstanker og -handlinger

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) betyder, at man er styret af tvangstanker eller tvangshandlinger.

Tvangstanker er tilbagevendende generende tanker, man ikke kan frigøre sig fra. Det kan være skræmmende ord eller sætninger som fx opfordringer til at skade sig selv eller andre.

Tvangshandlinger er handlinger, som man ofte føler sig tvunget til at gentage mange gange. Man skal fx igen og igen tjekke at døren er låst, og der er slukket for kaffemaskinen. Eller man føler sig tvunget til at vaske hænder et bestemt antal gange, ofte af overdreven frygt for smuds eller smitte – en frygt, man godt selv ved er urimelig.

OCD er ofte ledsaget af angstfornemmelser, særligt hvis man prøver at gå imod tvangstankerne eller - handlingerne, fordi man selv finder dem meningsløse.

Årsag til OCD

Både arv, miljø og deciderede stress-faktorer spiller en rolle for udviklingen af OCD.

Så mange har OCD

2-3% af befolkningen rammes af OCD. Man anslår, at der er 100.000 personer med OCD i Danmark. Lidelsen er underdiagnosticeret, fordi mange helst ikke taler om problemet - selv ikke hos egen læge. OCD begynder ofte i barndommen eller ungdommen og bliver i mange tilfælde kronisk.

Cirka 2/3 af alle voksne med OCD har haft symptomer, siden de var børn.

Behandling af OCD

OCD behandles bedst med kognitiv adfærdsterapi, ofte i kombination med medicinsk behandling (fx præparater mod depression).

Mennesker med lettere tvangsforstyrrelser kan udmærket klare sig på arbejdsmarkedet. Det kan måske tilmed være en fordel at være lidt tvangspræget, at have fuldkommen styr på tingene og være grundig. Men halvdelen af alle mennesker med tvangsforstyrrelser har så svære symptomer, at de - trods behandling – ikke kan varetage et job.

Mange mennesker med OCD får først efter mange år – om nogensinde – fortalt lægen om deres symptomer, men lige som ved alle andre sygdomme er tidlig indsats vigtig.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden