PTSD og andre stress-relaterede tilstande

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme eller traumatiske begivenheder, som man enten har været involveret i eller været vidne til. Undervejs har man følt, at man enten selv eller at andre var i livsfare. Hos nogle sætter oplevelsen sig fast og udvikler sig til PTSD. Andre formår at bearbejde den og leve videre uden mén.

Tænk dig stærk

I denne del af vores mentale motionscenter finder du en række øvelser, der kan hjælpe dig, hvis du har mild PTSD.

Akut belastningsreaktion

Akut belastningsreaktion er forbigående og udvikler sig som reaktion på en overvældende fysisk eller psykisk belastning. Det drejer sig om katastrofeagtige oplevelser fx jordskælv, skibsforlis, krigshandlinger eller andre begivenheder, hvor man oplever, at man selv eller ens nærmeste er i overhængende livsfare.

Man får straks angst- og spændingssymptomer, i svære tilfælde ledsaget af dissociative symptomer i form af fx desorientering, følelsesmæssige symptomer i form af vrede, aggressivitet, fortvivlelse, håbløshed eller uro og formålsløs overaktivitet.

Symptomerne begynder at aftage i løbet af nogle timer, hvis belastningen kun er kortvarig og forbigående. Ellers i løbet af et par dage i takt med en vis tilpasning til situationen.

Posttraumatisk belastningsreaktion

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en ”forsinket” reaktion på overvældende belastning. Den kan enten komme i direkte forlængelse af den akutte belastningsreaktion eller den kan sætte ind uger eller år efter, at traumet er ophørt.

Man oplever gentagne gange at se eller at være midt i det hele igen (flashbacks), eller har tilbagevendende mareridtsagtige drømme. Der vil ofte være et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed.

Dissociativt hukommelsestab af dele af den traumatiske oplevelse kan også være et element. Der ses ofte symptomer på en nervøs irritationstilstand eller psykisk overfølsomhed: Man er irritabel, har svært ved at koncentrere sig og sover dårligt.

PTSD kan i sin sværeste form være langvarig, undertiden resten af livet, og er et udtryk for, at man er evigt forandret oven på den sjælelige rystelse, man har været udsat for. PTSD ses typisk hos frontsoldater, tortur- og voldtægtsofre.

Kom over dit livs traume

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme begivenheder, som man enten har være involveret i eller vidne til. Det kan fx være overfald, voldtægt, trafikulykker eller krig og naturkatastrofer. Voldomme oplevelser, hvor mennesker har været i livsfare eller oplevet at miste kontrollen, kan synes at hænge i kroppen efterfølgende. I værste fald kan det for nogle resultere i PTSD.

Casper Aaen forsøger med denne selvhjælpsbog at guide læseren igennem et 11 uger langt forløb, der hjælper med at bearbejde traumet og på den måde komme videre og få det bedre.

 

Køb bogen her - Overskud fra bogsalg går ubeskåret til arbejdet for et godt liv til flere.

Tilpasningsreaktion

Den almindelige tilpasningsreaktion kan opstå efter en betydelig livsændring eller belastende begivenhed af mere almindelig karakter.

Det kan være:

  • dødsfald
  • svær sygdom blandt de nærmeste
  • skilsmisse
  • tab af arbejde
  • ulykkelig kærlighed
  • skuffelse over ikke at nå et ønsket mål – trods store anstrengelser

Hvor sårbar, man er, og hvordan man er disponeret for at reagere på pres, spiller en stor rolle for, om man udvikler en reaktion. Men tilpasningsreaktioner er ret udbredte.

Reaktionen udvikler sig inden for en måned efter traumet eller belastningen.

Symptomer på tilpasningsreaktion

Symptomerne kan være nedtrykthed, angst og bekymring, følelse af magtesløshed og manglende evne til at overskue omstændighederne. Ændret adfærd ses særligt hos børn og unge.

De almindeligste tilpasningsreaktioner er:

  • Kortvarig depressiv reaktion, som viser sig ved en lettere depressiv tilstand af op til en måneds varighed
  • Længerevarende depressiv reaktion som kan vare op til to år
  • Blandet angst- og depressionsreaktion, som kan vare op til seks måneder

For at der kan være tale om en tilpasningsreaktion, må de depressive symptomer ikke i antal eller varighed opfylde kriterierne for en depression.

Stress og udbrændthed er ikke psykiatriske diagnoser

Almindelig stress er ikke en psykiatrisk diagnose, men en betegnelse for en reaktion på dagligdags belastninger fx et stort arbejdspres i kombination med dårlige arbejdsforhold. Langvarig stress kan imidlertid føre til angst og depression.

Udbrændthed er den følelse af overanstrengthed, der rammer ofte pligtopfyldende og følsomme mennesker, som gennem lang tid har været udsat for et stort arbejdspres – eventuelt kombineret med ulyst og skuffelse. Heller ikke det er en psykiatrisk diagnose.

Tilpasningsreaktioner er almindelige

Tilpasningsreaktioner er relativt hyppige, særligt hvis man gør afgrænsningen så bred, at de også omfatter det populære krisereaktionsbegreb. Her er der tale om mange normale psykologiske reaktioner, der ellers ikke berettiger til en psykiatrisk diagnose.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden