Personlighedsforstyrrelser

Når man har en personlighedsforstyrrelse, afviger ens personlighed på en lang række områder fx følelsesliv og holdninger. Man kan fx mangle evnen til at føle skyld og tage ansvar. Eller man kan være overfølsom over for kritik. Det betyder ikke, at den ramte person KUN er sådan, men det kan dominerende træk.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883