Behandling af borderline

Psykoterapi og DAT (dialektisk adfærdsterapi) er nogle af de mest virksomme behandlinger for mennesker med borderline.

Behandling af borderline

Psykoterapi og DAT, dialektiske adfærdsterapi, er nogle af de mest virksomme behandlinger for mennesker med borderline.

De to behandlingsformer er forskellige, men arbejder med flere af de samme mål. Målene for behandlingen er typisk følgende:

At styrke patientens jeg-funktioner

Mennesker med borderline har svært ved at regulere frustrationer, impulser og affekter og holde fast i egne grænser. At lære ‘at tælle til 10’, inden man handler og at lære at mærke egne grænser og ægte behov er af største betydning.

At styrke patientens evne til at indgå i relationer

Borderlinepatienter er typisk gode til at skabe relationer, men dårlige til at fastholde dem. Det skal der arbejdes med.

At rumme det modsatrettede

Splitting er en vigtig beskyttelsesstrategi, hvis man er opvokset i et kaotisk miljø. Splitting sikrer, at gode og dårlige oplevelser holdes adskilt, og på den måde kan man mindske angst og forvirring. Men splitting fastholder et stereotypt billede af en selv og andre – og det skaber problemer. Derfor mennesker med borderline hjælpes til at rumme modsatrettede oplevelser af sig selv og andre.

Øge selvværdet

Mennesker med borderline har ofte et meget dårligt selvbilled, og er følsomme over for andres påvirkning. Behandlingen skal aktivt støtte patienten i at sætte og beskytte sine grænser.

Bevidstgøre ubevidste mønstre

Har man borderline, er det vigtigt at kende til de (uheldige) mønstre, man ubevidst gentager. Med ny viden kan man måske handle anderledes og få styrket selvværdet.

Mange kommer sig

Langt de fleste med borderline kommer sig efter en årrække. Prognosen er dårligere, hvis man har et misbrug. Selvom man bliver symptomfri, er man måske aldrig kommet gang med et at arbejde eller mangler at fuldføre en uddannelse. Det er vigtigt, at social rehabilitering er en del af en samlet behandlingsplan.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883