Cutting – at skære i sig selv

Når unge piger gentagne gange skærer i deres arme, er det ikke for at begå selvmord. ’Cutting’ er en nærmest tvangsmæssig handling, der kortvarigt dæmper psykisk pres, og som giver pigerne en følelse af kontrol.

Hvorfor skære i sig selv?

Cuttere er forskellige og har forskellige forhistorier og motiver til at skære i sig selv. Men den typiske cutter er en ung pige, der er kvik, køn og tilsyneladende klarer sig godt. Men samtidig kæmper hun måske med en enormt selvhad og med indre tomhedsfølelse. Hun har svært ved at berolige og tage vare på sig selv.

Cutting er et symptom på et underliggende problem: En stor del af dem, der skærer i sig selv, har været udsat for omsorgssvigt, tab, vold i familien eller seksuelt misbrug. Cutting ses ofte hos piger med fx borderline personlighedsforstyrrelse, PTSD, OCD eller spiseforstyrrelser.

Cutting som selvmedicinering

Cutting kan være svært at forstå, men det kan være en idé at se cutting som en form for selvmedicinering. Cutting kan være en måde at komme af med ubehagelige følelser på; det kan være en metode til at glemme noget traumatisk. Men det kan også være en måde at mærke sig selv på, fordi man kæmper med en indre tomhedsfølelse. Cutting kan forstås som en måde at give sig selv omsorg på – men bagvendt, fordi selvhadet blokerer for egentlig omsorg.

Fælles for cuttere og andre med selvskadende adfærd er:

•       manglende evne til at modstå impuls.

•       øget spænding før handling.

•       følelse af tilfredsstillelse og lettelse under og efter handlingen.

Selvskadende adfærd kan også være at brænde sig med fx cigaretter eller bide sig selv til blods.

Tegn på cutting

Det er vigtigt at reagere, hvis du har en mistanke om at en pige er cutter eller har anden selvskadende adfærd, fordi det ellers kan stå på i mange år, pigen imens lider det skjulte.

Det kan være svært at få øje på, at en pige skærer i sig selv. Måske går hun altid i langærmede bluser, men hun kan også skære sig andre steder end på armene. Måske trives hun dårligt i skolen og isolerer sig fra andre. Måske har hun et overdrevent forbrug af alkohol eller stoffer, måske passer hun generelt dårligt på sig selv fx i trafikken.

Hvis du får mistanke om, at en pige (eller dreng) skærer i sig selv, er det vigtigt at spørge – og have god tid til at snakke. Etabler en tillidsfuld alliance og prøv at få overblik over problemet:

  • Hvor tit sker det?
  • Kender andre til det?
  • Hvad er motivet for at gøre det?
  • Hvad får hun ud af det?
  • Har hun prøvet at stoppe og hvad skete der så?

Selvskadende adfærd vækker tit stærke følelser hos omgivelserne, men det er vigtigt at bevare roen, så den unge kan få hjælp. Skæld fx ikke ud, for det forstærker kun følelsen af skam.

Vær også opmærksom på, at cutting kan ’smitte’. Tag det op med hver enkelt, hvis der er en hel gruppe af cuttere i fx en klasse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden