Flere sygdomme på én gang

Når man har flere sygdomme eller på én gang kalder man det samsygelighed – eller på lægesprog, komorbiditet. Sygdommene kan både være fysiske og psykiske og både børn, unge og voksne kan være dobbeltramt.

Samsygelighed er udbredt ved en lang række sygdomme.

Har man fx en depression, har man op til 10 gange større risiko for at udvikle en egentlig angstsygdom, end hvis man ikke var deprimeret.

Man har også 3-4 gange større risiko for at få et misbrugsproblem.

Mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse har ofte flere forskellige sygdomme og tilstande,  som kræver behandling. De er fx ofte ramt af en depression, som i nogle tilfælde er den eneste sygdom, der behandles.

Samtale eller piller?

Man behandler typisk psykiske sygdomme med medicin og psykoterapi. Læs om de forskellige behandlingsmetoder og om de mange overvejelser, der kan være, når man skal i gang med medicinsk eller psykoterapeutisk behandling. Læs mere her! 

Fysisk sygdom

Også fysiske sygdomme har sammenhæng med de psykiske.

Man ved fx, at mennesker med langvarig kropslig sygdom oftere får depressioner end resten af befolkningen. Cirka en tredjedel af dem, der har leddegigt, udvikler en depression.

Ved samsygelighed er det vigtigt, at alle sygdomme behandles.

Børn og unge

Samsygelighed og sammenfaldende vanskeligheder ses også hos børn og unge. Fx har 80-90% af de børn og unge, som kommer til behandling for depression, også andre psykiske sygdomme eller vanskeligheder. Fx angsttilstande, OCD og ADHD.

Disse diagnoser eller problematikker har ofte et eller flere overlap: 

  • ADHD
  • indlæringsvanskeligheder
  • autismeforstyrrelse
  • OCD
  • Tourettes syndrom
  • depression
  • bipolar lidelse


At opdage det

Efter forældrene er pædagoger og lærere de bedste observatører af børnenes adfærd og eventuelle problemer. De har ofte den fordel, at de har stor erfaring med den typiske adfærd hos børn og derfor kan se, når et barn skiller sig afgørende ud.

Derfor er det også vigtigt, at alle omkring børnene reagerer, hvis der er tegn på psykiske problemer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden