Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, som er præget af, at man har et usundt og tvangspræget forhold til mad. Man har en forstyrret opfattelse af kroppen og mad, hvilket kan komme til udtryk på forskellige måder fx fremprovokerede opkastninger (bulimi), overdreven motion eller at undlade at spise (anorexi).

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, som er præget af, at man har et usundt og tvangspræget forhold til mad. Man har en forstyrret opfattelse af kroppen og mad, hvilket kan komme til udtryk på forskellige måder fx fremprovokerede opkastninger (bulimi), overdreven motion eller at undlade at spise (anorexi).

Der kommer med tiden flere spiseforstyrrelser, der bliver anerkendt som selvstændige diagnoser i diagnosesystemet ICD, som vi bruger i Danmark og Europa.

I USA bruges et andet diagnosesystem (DSM). I DSM er flere typer spiseforstyrrelser anerkendte diagnoser som fx Binge Eating Disorder (BED) og Selective Eating Disorder (SED).

Andre typer, som fx ortoreksi (en sygelig besættelse af at spise sundt), har ikke selvstændige diagnoser i hverken USA eller Europa endnu.

Når man skal forsøge at afgøre, om der kan være tale om en spiseforstyrrelse bruger man et mål, der forkortet kaldes BMI. Det betyder Body Mass Index (kropsfylde-indeks). BMI udtrykker forholdet mellem personens højde og vægt (BMI= vægt/højde2). Hvis man har et BMI mellem 18-25, anses man ofte for at være ”normalvægtig”, mens man med et BMI under 18 rubriceres som ”undervægtig”.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883