MOD PÅ LIVET

I marts 2018 udkom ”Sundhedsprofilen”, som er en stor undersøgelse, Sundhedsstyrelsen udfører hvert 3. år for at få et indtryk af, hvordan danskere i alle aldre opfatter sig selv og deres liv. 180.000 danskere har svaret.

Det mest markante er, at rigtig mange - ikke mindst blandt unge i alderen 16-24 år – svarede, at de oplevede at have stress og et dårligt psykisk helbred. Og værst er, at tallet er kraftigt stigende fra 2013 til 2017. For pigerne var det 41%, der oplevede sig stressede, og for drengene 25 %. 

Viser et glansbillede

Der er ingen enkle forklaringer. Meget ligger i det samfund, vi lever i for tiden. Et samfund, der stiller store og andre krav end tidligere. Hvor hver enkelt helst skal være bedre end de andre, klare sig bedre, se bedre ud, have det rigtige tøj på, være social, og ikke give udtryk for den tvivl og det mismod, der jo er en del af menneskelivet.

Facebook overvåger os alle, og vi lader os overvåge. Vi prøver at vise glansbilledet af vore liv – og vi tror måske, at det så på magisk vis bliver vore liv.Men et ægte levet liv kræver livsmod.

Et liv uden tilsløring

Livsmod forstår jeg som det, at man har mod på livet, at man ikke tilslører det – hverken det vellykkede eller det, der ikke går, som man ønsker det. At man kæmper, som man bedst kan. Vi er ikke mange, der kan svømme som Christina, men vi kan allesammen noget, som vi har pligt til at sætte i spil.

Det er ikke materielle rigdomme, der giver mening i livet, men sammenhænge med andre, fællesskab og solidaritet –  og så selvfølgelig at have nok til dagen og vejen.

Sans og mod

Livet leves ikke lineært, men i svingninger. Trine Lindhardt Roux’ historie om et arbejdsliv med udsving er udtryk for et livsmod. Og hendes arbejdsgiver fortæller om den sans og det mod, der også skal til for at kunne klare udsvingene. Trines historie fortæller, at det kan lykkes, men det kræver mod, omtanke og sans for den enkelte.

At rumme andres svære følelser

Begrebet compassion favner det meget godt. Det handler både om at kunne sanse sine egne og andres reaktioner, om at kunne vise omsorg for andre og kunne handle i form af at kunne vise forståelse og tålmodighed.

At have modet til at kunne rumme svære følelser sammen med en anden og ikke afvise eller blive alt for bange. Når man møder mennesker, der har svære erfaringer i deres bagage som f.eks. alvorlig sygdom, ulykke, krige eller overgreb, er det vigtigt at man kan være med til at rumme disse følelser. Ingen kan gøre sådanne erfaringer ugjorte, men lidt af ensomheden kan ophæves.

Livet er uforudsigeligt

Søren Kirkegård sagde engang, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. En god lære. Vi kan ikke kontrollere så forfærdelig meget, selv om det synes at være et af nutidens mantraer, at alt skal kunne kontrolleres. Der sker altid noget andet end det forudsete: Børn fødes, og vi frydes over de nye liv og hvad de mon vil bringe. Andre rammes af sygdomme og dør. Ind imellem må vi så bare leve vores liv som vi bedst kan.

Anne Lindhardt, psykiater og formand for Psykiatrifonden 

Compassion - lær at leve med de svære følelser

I bogen ”Compassion” lærer du at handle med compassion. Ved hjælp af enkle øvelser bliver du bedre til at være med og acceptere de svære følelser og livsbegivenheder, som alle mennesker oplever fra tid til anden.

Du bliver opmærksom på din egen indre kritiske stemme og får mulighed for at ændre den, og du får en forståelse af, at hvis du møder udfordringerne og de svære følelser med omsorg og medfølelse, vil du nemmere kunne acceptere, at de er en naturlig del af livet.

Køb bogen og støt arbejdet for et godt liv til flere!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883