For meget og for lidt medicin

Danskerne er både under- og overbehandlede, mener professor Poul Videbech. Læs hvorfor, og også hvorfor medicin ikke er nogen enkel løsning på psykiske problemer.

Vi er både medicinsk underbehandlede og overbehandlede i Danmark. Det mener overlæge og professor Poul Videbech.

De underbehandlede er de mennesker med depression, som slet ikke går til lægen. Men også dem, der opgives hurtigt af den praktiserende læge.

"Jeg ser desværre ofte, at lægen enten ikke stiller diagnosen eller prøver en behandling af på en patient, og hvis den så ikke virker, giver lægen op. Det efterlader patienten uden nogen hjælp, og så kan der ske en forværring. Sundhedsstyrelsen har beskrevet, hvad man i stedet kan gøre: prøve med andre præparater, kognitiv psykoterapi eller henvise til psykiater. Men nogle gange, er der jo et halvt års ventetid dér. Og i den tid kan man fx nå at miste sit job pga. langvarig sygemelding, så det kan have store konsekvenser både for den enkelte og samfundsmæssigt," siger Poul Videbech, som mener, at en del af løsningen bl.a. er, at lægerne bliver bedre uddannede.

Bagud på psykoterapi

Nogle gange kan medicin bane vejen for psykoterapi. Andre gange er det alene terapi, der virker, men her er Danmark langt bagud, mener Poul Videbech.

"Jeg mener, Danmark er et u-land, når det handler om terapi. Vi har ikke satset nok på det, man ved virker: kognitiv terapi og interpersonel terapi. Det er de fx meget bedre til i Storbritannien," siger professoren. Undersøgelser af fx blodgennemstrømning i hjernen viser, at psykoterapi påvirker hjernen på måder, der minder meget om det, antidepressiv medicin gør.

Overbehandling udokumenteret

Pillerhaand UdenformatPå den ene side medicinsk og terapeutisk underbehandling. På den anden side medicinsk overbehandling.

"Problemet er, at der er meget lidt forskning på området og ingen forskning i Danmark, så spørgsmålet om overbehandling må bero på fornemmelser. Men min fornemmelse er, at der er del mennesker med lette depressioner og stresstilstande, der får medicin, og som ikke burde have det," siger Poul Videbech.

Udskriv aldrig medicin ved 1. samtale

Vær tilbageholdende med medicinen. Det er Poul Videbechs råd til de læger, han underviser. Samtalen er vigtig.

"Jeg siger til dem, at de aldrig må udskrive medicin ved første samtale. Man skal altid have flere grundige samtaler, før man begynder på medicin," siger han.

Merete Nordentoft, overlæge og professor i psykiatri, supplerer:

"I behandlingen af skizofreni og psykoser er der mange psykoterapeutiske og psykosociale tiltag, der virker: familiebehandling, kognitiv terapi, social færdighedstræning, støtte til sund kost, fysisk aktivitet etc. Der er altså en lang række elementer, der bør indgå i behandlingen. Medicin alene gør det ikke," siger Merete Nordentoft.

Medicin er ingen nem løsning

Medicin er ingen nem løsning på psykiske problemer. Og det bliver endnu mere komplekst, når samme patient får flere typer præparater mod psykiske eller fysiske sygdomme.

"Der kan ske det, at den ene type medicin forstærker eller hæmmer nedbrydelsen af den anden medicin i leveren. Og det gælder også naturmedicin. Fx har det vist sig, at perikonpræparater – også kaldet 'grønne lykkepiller'- kan få p-piller til at holde op med at virke," forklarer Poul Videbech, som mener det er lægens ansvar at få spurgt grundigt til, hvilken medicin patienten får.

Målet kan være medicin

Det ikke noget mål i sig selv, at patienten kommer ud af medicinen, hvis man spørger Poul Videbech. Målet er, at patienten får et godt liv.

Merete Nordentoft ser derimod gerne, at man forsøger at trappe ud af den antipsykotiske medicin med mellemrum. Når det giver mening.

"Jeg synes egentlig, det må være rettesnoren. Selvom man jo kan have meget brug for medicinen, er det også forbundet med en vis risiko at tage den. Fx at vægten øges med risiko for diabetes, og at hjerterytmen påvirkes. Så det er en god idé med aftrapningsforsøg. Sådan er det jo med al medicin: Det er da bedre ikke at få det," siger Merete Nordentoft.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883