Lis

Hvornår startede du i medicinsk behandling – og hvorfor?

Jeg fik første gang medicin i 1993. Det skete efter jeg i lang tid, sammen med min mand, havde kæmpet for at få et barn. Det var virkelig hårdt, og jeg begyndte at lide af depressioner. Da jeg samme år mistede min mor, hvilket tog virkelig hårdt på mig, fik jeg første gang lykkepiller. I de efterfølgende år fik jeg det dårligere. Både på grund af problemer fra min barndom, som stadig hænger fast, depression efter min mors dødsfald og fysiske sygdomme, som jeg mener, skyldtes stress. Samtidig fik jeg forskellige diagnoser af forskellige læger, og derfor prøvede jeg også forskelligt medicin. Blandt andet anti-psykotisk medicin og epilepsimedicin.

 

Hvilke fordele var der ved medicinen?

Da jeg begyndte at få antidepressiv medicin igen fik jeg af vide, at jeg kunne risikere at få det værre, når jeg begyndte at tage medicinen. Hvilket jeg også gjorde. Men efter ca. en måned begyndte det dog at gå bedre. Langsomt men bedre. Jeg begyndte så småt at smile og begyndte igen at komme ud til sociale arrangementer. Selvfølgelig var der bivirkninger, men dem måtte jeg leve med, indtil jeg var klar til at trappe ud af den igen.

 

Hvilke bivirkninger har du haft?

Jeg har oplevet en del bivirkninger på grund af medicinen. Blandt andet tørhed i munden, øget appetit med overvægt til følge. Kvalme og oppustethed. Træthed og en følelse af at gå i en osteklokke, ikke rigtig "være" med, også i omgang med andre mennesker. Og nedsat sexlyst. Det er vist det mest vigtige. For mig har bivirkningerne fyldt meget i hverdagen. 

 

Hvilke tanker gjorde du dig om at trappe ud af medicinen?

Jeg gjorde det klart med mig selv, at jeg ikke ville tage medicin resten af livet, og at jeg på et tidspunkt ville trappe ud af den. Og de mange bivirkninger gjorde det kun endnu mere klart for mig, at jeg på et tidspunkt ville trappe ud. Så det kan lade sig gøre at komme ud af medicin og få et godt liv, men det kræver et STORT arbejde af en selv og selvfølgelig viljen til at ville have det bedre.

 

Har du erfaring med psykoterapi, eventuelt som supplement til medicinen?

Jeg har haft samtaler med en psykolog, jeg mediterer og forsøger at bruge mindfullness i min hverdag. Derudover har selvhjælpsbøger hjulpet mig meget. Og så er jeg begyndt at male, som også betyder meget for mig. Så det kan lade sig gøre at komme ud af medicinen og få et godt liv. Men det kræver et stort arbejde.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883