Steen

Hvornår startede du i medicinsk behandling – og hvorfor?

Jeg havde været i terapeutisk behandling siden 1990 grundet selvmordstanker, depression, vrede og angst. Under mit første terapiforløb blev jeg diagnosticeret med Emotionelt Ustabil Personlighedsstruktur og generaliserende angst. Første gang jeg opstartede i en regulær medicinsk behandling var i 2004, hvor jeg var i ambulant terapeutisk behandling ved Bispebjerg psykiatrisk afdeling. På baggrund af terapien fik jeg en bedre forståelse af min adfærd og mit liv efter, at jeg blev diagnosticeret. At blive diagnosticeret ændrede ikke på mit følelsesmæssige kaos, men medicinen hjalp mig til at få bedre ro og styr på mit liv.

 

Hvilke overvejelser havde du i forbindelse med at starte med medicinen?

Jeg havde før 2004 gentagende gange forsøgt med antidepressiv medicin, men jeg mente ikke, at medicinen ville gavne mig, hvorfor jeg hver gang stoppede efter en kort periode. Det at indtage medicin gjorde mig bange og usikker på, om jeg ville forandre personlighed. Da jeg påbegyndte behandlingen havde jeg kvalme, svedeture og manglende sexlyst, men symptomerne forsvandt efter et stykke tid. I perioder kan jeg stadig opleve manglende sexlyst. Jeg kan på baggrund af min medicinindtagelse fungere følelsesmæssigt nogenlunde, men hvis jeg oplever et psykisk pres eller stress, har den daglige medicinindtagelse ikke den store virkning, idet jeg vender tilbage til selvmordstanker, depression, vrede og angst. Jeg har derfor et stort behov for rolige omgivelser, således at jeg ikke kommer i de situationer, men samlet set virker medicinen dæmpende og stabiliserende på mine følelser og temperament.       

 

Hvilke tanker gør du dig om at trappe ud af medicinen?

Selvfølgelig har jeg også tænkt på at trappe ud af medicinen. Jeg har tit overvejet det, men er kommet til den konklusion, at jeg ikke tør at trappe ud af min medicin på grund af min historie. Min daglige dosis af medicinen har givet mig et mere stabilt liv, og det har ligeledes reddet mit liv.       

 

Har du erfaring med psykoterapi eventuelt som supplement til medicinen?

Jeg kom første gang i kontakt med psykoterapi på Bispebjerg psykiatrisk afdeling i 1990, hvor jeg var i kognitiv gruppeterapi af to omgange. Gruppeterapiforløbet hjalp mig udmærket, men jeg blev efterfølgende tilbudt et individuelt forløb med en psykoterapeut, hvilket jeg trivedes godt med. Samtaleforløbet foregik frem til 2009 med den samme terapeut, som selvfølgelig kendte alle mine problematikker og derudover var meget støttende i samtalerne med mig. Jeg har terapeuten meget at takke for i gennem årene. Et par gange om ugen mediterer jeg til mindfullness. Endvidere cykler jeg meget og går lange ture. Motion er vigtigt for mig. Det giver mig mulighed for at få tænkt over tingene og blive fysisk og psykisk træt. Min søvn bliver betydelig bedre, hvis jeg får motioneret i hverdagen og får talt med min kone om mine følelser og tanker. Min kone er en stor støtte i mit liv, idet hun giver mig plads til at være den person jeg er. Derudover har jeg gennem de sidste 3 – 4 år anvendt en coach til at få en anden dimension på livet, og få kigget på hvordan jeg bedst kan udnytte mine ressourcer.

 

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883