Depression

Depression er en af de mest ubehagelige sygdomme, man kan tænke sig, og den kan have store omkostninger – både for den enkelte, de pårørende og samfundet. Depression nedsætter livskvaliteten mere end noget andet og forringer – for en periode – menneskers funktionsevne langt mere end de fleste andre sygdomme. Cirka 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt i livet udvikle symptomer på depression.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883