Psykologordningen for angst og depression

Tilskudsordningen for psykologhjælp blev oprettet som en forsøgsordning i 1992. Dengang var formålet at yde tilskud til fx ofre for vold eller voldtægt, personer ramt af invaliderende sygdom eller pårørende til alvorligt psykisk syge. Ordningen blev gjort permanent i 1995, og i 2005 blev den udvidet til at omfatte personer, der har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb, før de blev 18.

I 2008 indgik Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner en aftale, der gav 18-37-årige med let til moderat depression mulighed for at få tilskud til at komme til psykolog. Siden er ordningen i 2012 blevet udvidet, så alle over 18 år med let til moderat depression kan få tilskud. Har man angst, er der stadig en aldersgrænse – her kan man kun få tilskud, hvis man er mellem 18 og 38.

I 2012 viste evalueringen af ordningen med tilskud til de 18-37-årige med let til moderat depression, at 87% blev fri for symptomer, og at 95% af patienterne selv rapporterede, at de havde effekt af behandlingen. 

Der er i øjeblikket ved at blive lavet en ny evaluering af ordningen, der skal ligge klar i 2015, hvor den nuværende aftale om psykologordningen for depression og angst udløber.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883