Ring og spørg om børneopdragelse

Fra første dag ringede telefonerne, da Psykiatrifondens nye forældrerådgivning åbnede for telefonlinjen i april. Som forælder står man ofte i situationer, hvor man er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Skal man være mild eller myndig over for sit barn? Er det o.k. ikke altid at være konsekvent i opdragelsen af børnene? Hvordan påvirker det mit barn, hvis jeg sløser med opdragelsen?

Spørgsmålene og udfordringerne er mange, og nu kan forældre, der har spørgsmål om børns trivsel og forældreskab, få svar på lige præcis det, der udfordrer dem. Stort som småt. Den anonyme forældrerådgivning er blevet lanceret i forbindelse med Psykiatrifondens forældrekampagne, som har fokus på det gode forældreskab som kilden til psykisk robuste børn. 

Flere børn og unge i Danmark mistrives  

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Panel.cshtml)

Undersøgelser viser, at flere og flere børn og unge i Danmark mistrives. Vi fødes alle med eller erhverver os tidligt i livet en sårbarhed for at udvikle psykisk sygdom eller større eller mindre psykiske problemer. Sårbarheden kan ligge i generne, eller den kan udvikles i det helt tidlige samspil med de nære omsorgspersoner, oftest forældrene.  

Tal fra OECD viser blandt andet, at halvdelen af alle personer, der har en psykisk sygdom, har udviklet den, inden de fyldte 15 år. Det viser, at en tidlig, opsporende indsats er vigtig. Derfor har Psykiatrifonden fokus på det gode forældreskab, som gør, at børnene bliver psykisk robuste og har selvværd og modstandskraft, når de møder udfordringer og svære situationer. 

Forældrerådgivning

Hvorfor har du valgt at blive rådgiver på Forældrerådgivningen? 

”Jeg er meget begejstret for, at man tager fat i roden til al trivsel. Nemlig hvordan vi vokser op, og Børn og unge

Forældrerådgivningen er bemandet af en række frivillige rådgivere, som er blevet særligt udvalgt. Mia Lyster er en af de frivillige, som tager telefonen, når frustrerede forældre ringer. Vi har stillet hende tre spørgsmål om Forældrerådgivningen.

hvordan vi lærer at håndtere udfordringer fra barnsben. Fra min tid som skolelærer og mit arbejde som psykoterapeut ved jeg, at det giver rigtig god mening at hjælpe fra første færd. Der følger jo ikke nogen manual med, når man får et barn, og mange forældre ved ikke, hvor de skal henvende sig.”

Hvad kan I hjælpe med på Forældrerådgivningen?

”Først og fremmest er vi trænet i at lytte og spore os ind på, hvad det handler om. Derefter kan vi fx hjælpe med konkret viden om et emne. Det kunne være, hvilke krav man kan stille til sit barn på fem år. Vi har også viden om relevant litteratur, hjemmesider og steder, man kan henvende sig for yderligere støtte. På vores hjemmeside kan man finde meget god rådgivning, bl.a. små film. Vi kan hjælpe med, at man igen får overblik og nye handlemuligheder, når man ellers føler sig fastlåst og magtesløs. Hvis en forælder skulle ringe ind, og jeg kan høre, at der er tale om mere alvorlige psykiske problemer hos barnet, vil jeg rådgive vedkommende til at søge hjælp hos egen læge eller anden professionel hjælp.”

Ser du en tendens i de spørgsmål, som folk ringer ind med?

”Der er flere, som har spørgsmål, som er et produkt af den tid, vi lever i. Det gælder fx udfordringer, som opstår i forbindelse med sammenbragte familier, og børn, som døjer med angst. Så er der også de mere eviggyldige problemstillinger, som går på, hvordan og hvornår man skal sætte grænser for sit barn.

(Tekst: journalist Peter Andersen, Psykiatrifonden, 2015)

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden