Et godt liv til flere

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker reagerer på kriser eller udfordringer i livet. Nogle tåler meget store stressbelastninger, som andre går ned på. Nogle kæmper med sygdomme og problemer, men har alli-gevel stor livskvalitet. Det handler om modstandskraft, og den afhænger af det, man kalder ‘Sense og Cohe-rence’, altså oplevelsen af sammenhæng i tilværelsen. Det centrale er, hvordan man forstår og fortolker de ting, der sker omkring en. Om man ser livet som håndterbart, forståeligt og meningsfuldt. Dette nummer af bladet handler bl.a. om modstandskraft, og om hvordan man kan styrke den – og leve et godt liv.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883