Det er vigtigt at tale med børn - også om de svære ting

Psykiatrifondens Snak om det-materiale gør det nemmere for lærerne at tale om psykiske problemer med børnene. Via tegnefilm og Snakkekort lærer børnene at mærke efter og tale om svære tanker og følelser, så de bliver mere modstandsdygtige og trivslen øges i klassen.

undefinedOver 50 farvede prikker skinner på Danmarkskortet. Og de er godt spredt ud. Fra Nakskov i syd til Aalborg i nord og fra Herning i vest til Rønne i øst. Hver prik repræsenterer et sted, som Psykiatrifondens Snak om det-projekt har besøgt med oplæg, workshop og gratis undervisningsmateriale. Materialet er støttet af Egmont Fonden og TrygFonden og skal få skolebørn til at snakke mere åbent om psykisk sygdom i familien og give barnet bedre mulighed for at mestre og leve med sine livsvilkår – og forebygge, at barnet selv udvikler psykisk sygdom. For det hjælper at snakke om det.

Find materialet og se filmene fra "Snak om det" her!

To til fire elever i hver klasse har psykisk sygdom i familien

I dag kan Nete Bang-Hansen, underviser i Psykiatrifonden, sætte endnu en prik på kortet. Turen er kommet til Østerbro i København. Hun byder velkommen til deltagerne, som er en blanding af inklusionspædagoger og AKT-lærere fra forskellige skoler i København.

”To til fire elever i hver klasse har en psykisk sygdom i familien. Derfor er der formentlig også nogle af jer, der har erfaringer med børn, som er eller har været påvirket af forældre eller søskendes psykiske sygdom,” siger hun. Det er et åbent spørgsmål til deltagerne. Der bliver nikket, og flere fingre skyder i vejret ved bordene.

”Jeg har oplevet en elev, som trak sig helt væk fra det sociale i klassen på grund af problemer derhjemme, hvor moren døjede med psykisk sygdom,” fortæller en af deltagerne. Flere supplerer med lignende historier. Andre er mindre sikre på, om det, de har oplevet, har været koblet til psykisk sygdom i elevens familie.

Det der sker derhjemme giver udslag i skolen

Og det er en vigtig pointe. Snak om det-materialet er netop kommet til på baggrund af, at psykisk sygdom i familien ofte giver udslag i barnets adfærd og trivsel i skolen. Men som lærer skal man kunne se bag om adfærden. For psykisk sygdom er både usynlig og tabubelagt på samme tid, og det kan gøre det svært at få øje på børn, som mistrives, i tide.

Find materialet og se filmene fra "Snak om det" her!

”Selvom der er to til fire børn i hver klasse, der har mor eller far med psykisk sygdom, så kan det være svært at opdage. Både fordi barnet ofte vil forsøge at skjule det på grund af skam og tabu, og fordi lærerne måske ikke er opmærksomme på signalerne. Ubegrundet fravær og elever, der reagerer indad eller udad, er fx signaler, som man bør holde øje med,” forklarer Nete Bang-Hansen deltagerne.

Tegnefilm åbner op

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i en række temaer. Til hvert tema er der lavet en lille tegnefilm og en række øvelser, der sætter fokus på emnet.

undefined”Tegnefilmene er skruet sammen, så de kan bruges til at tage hul på emnet i 0.-6. klasse,” forklarer Nete Bang-Hansen og viser filmen om ADHD. Den lille tegnefilm handler om en pige, der har en lillebror med ADHD. Det gør, at hun tit føler sig overset derhjemme og bliver ked af det. 

Det er en situation, som nogle af deltagerne godt kan genkende fra deres egen hverdag.

”Vi har netop været med til at udrede en elev, som har en bror, der har ADHD. Brorens ADHD har tydeligvis også påvirket eleven i negativ retning. Derfor er tegnefilmene og undervisningsmaterialet meget oplagte at bruge for at vise børnene, at de ikke er alene. Der er mange børn, som har brug for at vide, at de ikke er de eneste, der fx har en bror eller søster med ADHD,” fortæller en deltager, som er inklusionspædagog.

undefinedVigtigt at tænke det ind i hverdagen 

Som med alt andet kan det være svært at finde plads til det hele i en travl hverdag. Derfor beder Nete Bang-Hansen deltagerne om at diskutere, hvordan de bedst muligt kan gøre brug af materialet i undervisningen. Håbet er, at psykisk og mental trivsel en dag vil være en lige så naturlig del af pensum som idræt og matematik. Diskussionen går ved bordene, hvor flere af deltagerne godt kan se nogle oplagte muligheder. Ikke mindst i at snakke om det så tidligt som muligt med børnene. 

Find materialet og se filmene fra "Snak om det" her!

Det er en god ide at få det ind i årshjulet for undervisningen allerede i de helt små klasser, så det bliver naturligt at snakke om følelser og psykisk sygdom tidligt. På den måde kan vi bruge det forebyggende i undervisningen, så der allerede er en kultur for at snakke om det, når der er børn i klassen, som bliver ramt af psykisk sygdom derhjemme. Og ikke kun som brandslukning, når problemerne er opstået,” siger en af AKT-lærerne om materialet.

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist, Psykiatrifonden 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883