Kom i mental topform

Forebyggelse handler ikke kun om sundhedspolitik og samfundsøkonomi, men også om din egen psykiske sundhed. For du kan selv gøre noget aktivt for at styrke din mentale sundhed og robust­hed og derved forebygge og mindske risici for, at du bliver ramt af psykisk sygdom. Derfor har Statens Institut for Folkesundhed skabt en ABC for mental sundhed, som Psykiatrifonden er med til at udbrede.

Vi bliver mentalt sunde af at gøre mentalt sunde ting, og god mental sundhed fremmer livskvaliteten og ens evne til at klare sig godt i livet. Men hvad vil det sige at gøre sunde ting? Og hvad betyder det konkret for dit liv og dine muligheder, hvis du er mentalt sund?

Sammenhæng og sundhedsressourcer


Skåret ind til benet handler det om at skabe sammenhæng i livet, og at du selv gør noget aktivt for at skabe sammenhængen. Det er nemlig langtfra alt, der er givet, fra du bliver født. 

”Din mentale sundhed afhænger af de sundhedsressourcer, du som menneske har til rådighed. Nogle ressourcer vil være givet via arv og gener, nogle afhænger af ens omgivelser og det samfund, man er en del af, men meget har også at gøre med, hvad du selv gør for at holde dig mentalt sund,” siger Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed og ekspert i mental sundhedsfremme.

KRAM = ABC

I forbindelse med sundhed har de fleste nok hørt om KRAM-faktorerne: K for kost, R for rygning, A for alkohol og M for motion. Følger man statens KRAM-råd, er man godt på vej til at booste sin ”almindelige” og fysiske sundhed. Men hvad med den mentale sundhed? Her er der endnu ingen nationale tommelfingerregler og råd. Det er det, som folkene bag ABC for mental sundhed ønsker at lave om på efter australsk forbillede.

I Australien har man i mere end ti år haft fokus på at styrke hele befolkningens mentale sundhed igennem ABC- indsatsen. ABC står for Act, Belong og Commit. I dansk sammenhæng er modellen blevet døbt ABC for mental sundhed og oversat til: A: Gør noget aktivt. B: Gør noget sammen. C: Gør noget meningsfuldt. 

”ABC for mental sundhed handler om, at du skal gøre noget aktivt, og om at du skal holde dig aktiv og sund på mere end én måde. Hele livet igennem,” siger Vibeke Koushede, som har været med til at udvikle den danske ABC-model.

TEST DIG SELV: Er du mentalt sund?

undefinedA. Gør noget aktivt 

Ofte forbinder man det at gøre noget aktivt og leve et sundt liv med sund kost og motion. Og det er vigtige ingredienser i et godt liv, men langtfra nok. ”At være sund handler om mere end stenalderkost og motion,” som Vibeke Koushede udtrykker det. I budskabet om det aktive ligger der derfor også en opfordring til at holde sig både fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv. 

”Hold både hjernen og kroppen i gang ved gøre noget, der kræver tankekraft og fysisk kraft. Løs en sudoku, strik en sweater, lær at spille et instrument. Hold dig spirituelt aktiv ved fx at dyrke mindfulness eller ved at gå en tur i naturen – noget, som også giver dig ro. Endelig skal du også holde dig socialt aktiv, for vi bliver mentalt sunde af at lave noget med andre. Derfor er det vigtigt, at du plejer dit netværk, familie og venner. Og hvis du mangler socialt netværk, så meld dig ind i noget, hvor du får mulighed for at møde andre,” siger Vibeke Koushede. 

B. Gør noget sammen

”Gør noget sammen” lapper over med at gøre noget socialt aktivt, men med vægt på at gøre noget i en større sammenhæng, så du bliver en del af et fællesskab. Det kan fx være holdsport, foreningsliv og frivilligt arbejde, som du melder dig til at lave sammen med andre. Det handler ikke så meget om, hvad det er, men om, at du gør noget aktivt for at gøre noget sammen med andre. 

”Vi ved, at fællesskaber er afgørende for vores mentale sundhed. Vi har lettere ved at håndtere vores udfordringer i livet og hverdagen, når vi er en del af et fællesskab. Det hjælper ikke at have 500 venner på Facebook, hvis man ikke kan ringe til dem og få støtte. Jo flere gode sociale relationer du kan få, jo bedre chance har du for at få følelsesmæssig støtte og hjælp, når du mangler det. Det handler om robusthed.” 

C. Gør noget meningsfuldt 

Hvad der er meningsfuldt for netop dig er naturligvis helt individuelt. Nogle vil finde stor mening i at leve et helt almindeligt familie- og arbejdsliv, hvor andre har brug for at kæmpe for en større sag. I sidste ende handler det igen ikke så meget om, hvad du gør, men at du føler, at det, du gør, giver dit liv mening. Ikke døgnets 24 timer – bare så meget, at det er en vigtig del af dit liv. 

”Det er individuelt, hvad der skaber mening i livet, men generelt ved vi, at frivilligt arbejde og det at gøre noget for andre er meget meningsgivende. Men hvis du tænker, at frivilligt arbejde i gængs forstand ikke er dig, så kan det være, at du i stedet vil lave en madklub, starte et kor eller arrangere noget i opgangen eller på vejen. Og det er ikke kun dem med overskud, der kan give. Alle kan byde på noget, som kan være godt for andre. Det er positivt at finde ud af, at du er mere end dit arbejde og din familie. Fx ved at sætte dig et mål eller en udfordring – store som små. Det handler om at have noget at stå op til om morgenen og følelsen af formål.” 

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883