Test dig selv - Er du mentalt sund

Svar på spørgsmålene og regn din score ud. Se resultater nederst på siden.

undefined

Copyright: the Warwick-edinburgh mental Well-being scale (WemWbs) 

Der er endnu ikke nogen danske tal for befolknings- gennemsnittet, men udenlandske undersøgelser peger på nedenstående: 

En score på 14-49

Cirka 25 % af befolkningen scorer i dette lag. Du kan styrke din mentale sundhed ved at finde aktiviteter, som du kan engagere dig i, og som du vil nyde. Hvis du føler dig meget nedtrykt eller trist, bør du tale med din praktiserende læge. du kan også få information om, hvordan du håndterer negative tanker, følelser, depression og lignende, på psykiatrifonden.dk, tænkdigstærk.dk, sind.dk eller livslinjen.dk.

En score på 50-59

Cirka 50 % af befolkningen scorer i dette lag. Du kan sigte mod at bevare, eller måske endda styrke, din mentale sundhed ved at finde nye aktiviteter og fællesskaber, som du har lyst til at involvere dig i.

En score på 60 og over

Cirka 25 % af befolkningen scorer i dette lag. Du har en god mental sundhed, som du kan bevare ved at fortsætte med de aktiviteter, du allerede er involveret i, eller måske afprøve nye aktiviteter.

Hvad så nu?

Når du har afsluttet skemaet og evt. startet på nogen af dine planer, kan du efter en måned svare på spørgsmålene igen og udregne din score. Gør det eventuelt igen efter 3 og 6 måneder. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883