Sådan rådgiver du bedst

- en borger med psykisk sygdom eller sårbarhed. Socialrådgiver Jonas S. Jensen deler ud af sine erfaringer. Læs interviewet eller se videoen.

Hvordan tilrettelægger du et godt forløb for en borger med psykisk sygdom eller sårbarhed? Hvordan navigerer du bedst i borgerens muligheder og udfordringer? Socialrådgiver i Psykiatrifonden, Jonas S. Jensen deler ud af sine erfaringer.

- Helt grundlæggende er udfordringen at forstå det menneske, man sidder overfor. Man må kende historikken og vide, hvad den enkeltes forudsætninger er. Samtidig er det nyttigt at vide, hvad vedkommende forventer sig af jobcenteret og forløbet, siger han.

 

Gå langsomt frem med borgeren

Det er vigtigt at gå langsomt frem. Inden forløbet planlægges, skal der være en god og tillidsfuld relation mellem borgeren og sagsbehandleren.

- Ideelt set bør det være den samme jobcentermedarbejder, der har hele forløbet. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, må der i hvert fald være en gennemgående person – f.eks. en mentor – som kan følge og støtte borgeren i hele processen, siger Jonas Jensen.

Søg viden om psykisk sygdom 

Det er nyttigt at have en grundlæggende viden om psykisk sygdom.

- Det er klart, at sagsbehandleren ikke er psykolog eller psykiater. Men det er godt at kende kernebegreber og vide, hvad fx ambivalens, stress eller angst betyder, og hvordan det kommer til udtryk. Det kan give en fornemmelse af, hvad der rører sig i det andet menneske, siger Jonas Jensen.

Snak om erfaringerne med det sociale

Noget af det vanskelige for mennesker med psykisk sygdom kan være det sociale. Og især hvis den enkelte i længere tid har været væk fra uddannelsen eller arbejdsmarkedet. Hvordan er man overhovedet til stede på en arbejdsplads eller en skole? Hvad siger man over madpakken? Og hvad gør man, hvis man får det dårligt undervejs? Sagsbehandlere bør have mindst lige så meget fokus på dette område som på alle de praktiske aspekter af forløbet, siger Jonas Jensen.

- En god indgang kan være at tale med den enkelte om tidligere erfaringer: Hvad var svært, da du sidste gang var i skole eller på arbejde? Hvilke udfordringer havde du, og hvad hjalp dig dengang?

Vær i kontakt med behandlere

Jonas S. Jensen understreger værdien af at være i god kontakt med behandlerne i det psykiatriske system.

Et projekt med Københavns Kommune har vist, at samarbejdet mellem behandlingssteder og jobrettede forløb kan gøre overgangen lettere for borgeren. Jonas S. Jensen håber, at det enkelte jobcenter selv vil tage intiativet.

Han understreger, at mødet med jobcentret kan være temmelig angstfremkaldende for borgere, som har psykiske problemer og måske dårlige erfaringer fra tidligere. Derfor kan det være nyttigt med et møde, hvor både behandler, jobcentermedarbejdere og borgeren er til stede.

- Første skridt kan være, at jobcentret kontakter behandlingssteder i kommunen og spørger, om de er interesserede i et møde. Og selv hvis der ikke er ressourcer til et omfattende samarbejde, kan det være nyttigt bare at udveksle skriftligt materiale, mailadresser og telefonnumre. Alene det at vide, hvem man eventuelt kan ringe til undervejs, kan være værdifuldt.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Psykoterapeutisk Center Stolpegården og Psykiatrifonden.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883