Snak job med borgeren

– allerede, mens hun eller han er i behandling for psykisk sygdom. På den måde bliver overgangen til arbejdsmarkedet lettere. Det viser et projekt med bl.a. Københavns Kommune. Se videoerne og læs artiklen.

3-6 måneder. Så lang tid kan der gå fra et menneske med psykisk sygdom er færdig med sin behandling og til kommunen begynder at tale uddannelse eller job med borgeren.

Men i den tid risikerer borgeren at få det dårligt igen, når der ikke er noget at stå op til om morgenen. Og samtidig risikerer han eller hun at miste de sociale færdigheder, som netop er trænet op under behandlingen.

 

Projekt med 25 deltagere

For at undersøge, hvornår det er bedst at sætte ind med de såkaldt ‘beskæftigelsesrettede tiltag’, har Psykiatrifonden, Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Københavns Kommune gennemført et projekt for 25 mennesker med psykisk sygdom

De 25 har på samme tid været i behandling på Stolpegård og talt med Psykiatrifondens rådgivere om deres fremtidsmuligheder. Psykiatrifonden har formidlet kontakt til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, og de fleste af deltagerne har været i praktik.

Praktik og personlige planer

Ved projektets afslutning har 24 ud af de 25 deltagere udarbejdet en personlig plan for fremtiden. Den kan fx rumme ønske om mentorstøtte, længere praktikforløb, mere behandling eller et kursus, som kan ruste den enkelte bedre til et job eller en uddannelse. Blandt andet derfor kalder Psykiatrifondens socialrådgiver Jonas Jensen projektet for en succes:

- Jeg tror, det vil overraske mange, at så mange har gennemført forløbet. Og jeg håber, det kan skabe et tættere samarbejde mellem jobcentre og behandlingssystemet. Måske kan det anspore jobcentrenes sagsbehandlere til at tage kontakt til de behandlingssteder, der ligger i kommunen. Det behøver ikke være mere formaliseret, siger Jonas Jensen.

Problemerne stikker dybt

Mange af deltagerne har haft svært ved overhovedet at være på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution i længere tid, og så har opgaven været at støtte dem i at fastholde kontakten på et eller andet plan - og stå ved deres psykiske sårbarhed.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Psykoterapeutisk Center Stolpegården og Psykiatrifonden.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883