10 råd til den gode samtale

Er du rådgiver? Michael R. Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden, giver her 10 råd til den professionelle samtale med en borger.

Råd 1: Vær forberedt

- Gør dig på forhånd helt klart, hvad formålet med samtalen er. Det vil gøre det lettere for dig at guide den anden godt og sikkert gennem samtalen.

 

Råd 2: Overvej udfordringerne

- Tænk over, om du har tidligere erfaringer med den, du skal tale med. Ved du, hvordan han eller hun plejer at reagere? Det vil hjælpe dig til at styre samtalen, også hvis der opstår vanskelige situationer undervejs.

Råd 3: Vær opmærksom

- I løbet af samtalen skal du være opmærksom på, om I styrer imod det mål, du på forhånd har sat dig. Måske reagerer den anden følelsesmæssigt eller forsøger at undvige særlige emner. Din opmærksomhed skal sikre, at samtalen holder sig på sporet.

Råd 4: Sæt grænser

- Du skal løbende markere det, hvis samtalen bevæger sig væk fra formålet. Du må gerne tydeligt markere, at det er dig, der styrer, og at det ikke er alt, der hører hjemme her.

Råd 5: Styr samtalen

-  Det, du siger, kan fremkalde stærke reaktioner hos den, du taler med. Du må løbende regulere samtalens intensitet, så den på den ene side er relevant og på den anden side ikke bliver for krævende.

Råd 6: Vær rummelig

- Netop fordi der kan opstå stærke følelser undervejs, må du være rummelig. Du skal give plads til reaktionerne, som både kan knytte sig til selve situationen eller til noget specifikt, du siger. I øvrigt kan de stærke reaktioner også bunde i forestillinger om, hvad der evt. kan ske, og ikke nødvendigvis i det, som sker. Det afgørende er, at de følelsesmæssige reaktioner ikke får lov til at hæmme eller afspore samtalen.

Råd 7: Vær direkte

- Det kan være en samtale, som har alvorlige konsekvenser for den, du taler med. Det er vigtigt, at du har modet til direkte at sige det, der skal siges – uanset at det kan medføre stærke reaktioner.

Råd 8: Gentag gerne dig selv

-  Den, du taler med, kan have svært ved at høre, hvad du siger. Følelser eller forstyrrende tanker kan stå i vejen. Det samme kan frygten for samtalen. Derfor må du sikre dig, at den du taler med, faktisk har hørt og forstået de vigtigste budskaber. Her er gentagelse en hjælp, og ofte kan det være godt, hvis du lader den anden genfortælle det, der er blevet sagt. Spørg heller en gang for meget end en gang for lidt: Er vi helt enige om, hvad der er blevet sagt?

Råd 9: Vær autentisk

- Den, du taler med, skal opleve dig som et autentisk menneske, og ikke f.eks. bare som systemets repræsentant. Autenticiteten er vigtigere end alverdens spørgetekniske fif. Den anden skal kunne mærke, at du er til stede, og at du er oprigtigt interesseret.

Råd 10:  Afslut med klare aftaler

- Når du afslutter samtalen, bør du gentage hovedpunkterne: Hvad er aftalt, og hvad kommer der til at ske nu. Fortæl også, hvornår den anden kan forvente, at der næste gang sker noget i sagen.

 

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Psykoterapeutisk Center Stolpegården og Psykiatrifonden.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883