Er livskrisen blevet institutionaliseret?

Livskriser er en naturlig del af livet. Alligevel ender mange med at henvende sig på landets psykiatriske skadestuer for at få professionel hjælp til at komme videre. Det er en stigende tendens, men sjældent den bedste løsning for den enkelte eller samfundet, mener psykiater og professor Poul Videbech.

Professor Poul Videbech har siden 1980’erne arbejdet i psykiatrien og forsket i psykisk sygdom. I dag er han ansat som professor og overlæge på psykiatrisk center glostrup. For nylig er han indtrådt i psykiatrifondens bestyrelse. Her fortæller Poul Videbech om sit syn på livskriser.

Oplever I, at personer henvender sig i psykiatrien på grund af en livskrise?Professor Poul Videbech

”Ja, vi får flere og flere henvendelser i den psykiatriske skadestue grundet livskriser. Når det sker, forsøger vi altid at finde ud af, om det er noget passerende, som personen selv kan klare, eller om det stikker dybere. Er der tale om, at livs- krisen har udviklet sig til eksempelvis alvorlig depression eller angst, så vil vi ofte indlægge dem eller tilbyde ambulant behandling. Men mange gange henviser vi til andre instanser, fx egen læge, så vi kan have plads til dem, der er meget psykisk syge og virkelig har brug for psykiatrisk hjælp.”

Hvilke typer af livskriser kæmper folk med, som henvender sig i den psykiatri- ske skadestue?

”Det kan være mange ting, men skilsmisse, kærestesorger og fyringer fylder meget i statikken. Det vidner om, at det er blevet mere normalt at henvende sig med helt almindelige problemer i stedet for, at man løser problemerne ved at tale med sine venner og familie. Der er en tendens til, at man institutionaliserer livskrisen ved at flytte evnen til at håndtere sådan noget som livskriser væk fra individet og over til professionelle og institutioner.”

Er det et problem, at livskrisen er blevet ’institutionaliseret’?

Få hjælp og rådgivning

Ring 3925 25 25 når livet er svært for dig eller en du kender.

”Min egen holdning er, at man skal passe på med at ’oplære’ borgerne til at tro, at de ikke kan komme igennem en livskrise uden professionel hjælp. Det giver en vældig selvtillid og robusthed, når man klarer livskrisen selv – og det er en stor fordel for både individ og samfund. Men der er naturligvis et mindretal, som har så voldsomme reaktioner, at de skal have professionel hjælp.”

Hvor almindeligt er det, at en livskrise fører til psykisk sygdom?

”Det er et godt spørgsmål. Vi ved, at for omkring halvdelen af tilfældene af depression er der gået en livskrise forud for depressionen. Livskriser medfører stress og mangel på søvn, så det kan opleves næsten rent fysisk i kroppen. Derfor er der en stærk kobling mellem depression, angst og livskriser. Det bedste man kan gøre for at undgå, at en livskrise bliver til blivende psykisk sygdom, er at snakke med sit netværk om problemerne, sin læge eller rådgivningstilbud for at få hjælp og sparring.”

Af Peter andersen, redaktør og videnskabsjournalist, Psykiatrifonden 

Læs mere fra temaet om livskriser

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883