Nyt materiale - til unge om livet med skizofreni

Der er mange misforståelser om skizofreni. Fx at man har flere personligheder, eller at man aldrig kan leve et godt liv. Men det er ikke rigtigt. De fleste får diagnosen i ungdomsårene, og her er det vigtigt at få viden, hjælp og rådgivning. Derfor har Psykiatrifonden udviklet film og materiale til unge om livet med skizofreni – sammen med unge, der selv har diagnosen.

Som ung med nydiagnosticeret skizofreni kan man ofte føle sig magtesløs og alene med sin situation. Derfor kan det være vigtigt at kunne spejle sig i andre unge med samme diagnose – samt blive klogere på, hvordan man selv og ens pårørende konkret kan handle.

Derfor har Psykiatrifonden været med til at udvikle materiale til unge om netop livet med skizofreni, hvor også unge, der selv har diagnosen, medvirker.

Film og folder

Materialet består af personlige fortællinger fra unge, viden om bl.a. symptomer og behandling samt gode råd til såvel patienter som pårørende. Konkret er der udviklet en film og en folder med uddybende viden på Psykiatrifondens hjemmeside. Målet er at give patienter og pårørende mere viden og dermed et bedre behandlingsforløb og en bedre livskvalitet.

Svært at skelne virkeligt og uvirkeligt

”Lige så lang tid, jeg kan huske tilbage, har jeg oplevet at se og høre ting, som andre mennesker ikke så og hørte”. Sådan fortæller Astrid, der har skizofreni og medvirker i filmen.

”Det er pinefuldt at have symptomerne, men det betyder ikke, at du ikke kan være normal og gøre nogle af de ting, du holder af ”, fortsætter hun.

Som at være med i en film

Skizofreni påvirker tanker, følelser og sanser, og det kan være svært at skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Det kan måske bedst sammenlignes med at være med i en film eller have mareridt, hvor man kan opleve helt urealistiske eller uhyggelige ting – forskellen er bare, at man er vågen. Nogle kan opleve at se ting, der ikke er virkelige, mens nogle hører stemmer.

Masser af muligheder

”Selvom man har fået diagnosen skizofreni, så er det ikke det samme som, at man skal tilbringe resten af sine dage på en institu-tion. Der er masser af muligheder for, at man kan få det bedre”, siger Merete Nordentoft, professor i psykiatri, som medvirker i filmen. Materialet er distribueret til de psykiatriske centre, distriktspsykiatrien, ungecentre samt en række andre platforme, der er relevante for unge med skizofreni.

Af Sarah Vadgaard, kampagnekoordinator

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883