Gode råd til dig der er pårørende

Er du søster, mand, mor eller ven til et menneske med en psykisk sygdom? Her kan du få gode råd til, hvordan du bedst hjælper personen –og samtidig passer på dig selv.

Stil spørgsmål, og søg information

Sørg for at få informationerne gentaget og uddybet, både i den aktuelle situation, fx ved en indlæggelse, og senere hen. Skriv fx spørgsmål ned, så du er sikker på at få spurgt om de ting, du er i tvivl om. Information og reel viden kan gøre ondt i nuet, men er på længere sigt med til at øge trygheden og måske påvirke begivenhedernes gang.

Lyt til den syge

Som pårørende skal du forsøge at lytte til den syge for at forstå uden nødvendigvis at hjælpe konkret. Den syge forventer sjældent en bestemt hjælp, men snarere den tryghed, det giver at føle sig forstået og lyttet til.

Reager – men hold også igen

Det er naturligt, hvis du bliver vred, ked af det, mister tålmodigheden m.v. Men pas på med at være så kritisk, at den syge kan tolke det som egentlige udtryk for fjendtlighed. Overdrevne følelsesmæssige reaktioner er generelt ikke hensigtsmæssige, fordi den syge nemt mistolker. Udstrakt selvopofrelse eller udvist hengivenhed gavner hverken den syge eller én selv. Det samme gælder udtalt, overbeskyttende eller bedrevidende adfærd.

Gå langsomt frem

Bedring tager tid. Det er vigtigt at tage det roligt og lade tingene ske i deres eget tempo. Der er ikke noget, der går hurtigt i forbindelse med psykisk sygdom.

Tag vare på dig selv

Som pårørende er det vigtigt, at du passer på dig selv, og husker at tage pauser, hvor du plejer egne interesser og lader op. Tager du vare på dig selv, bliver du bedre til at være noget for andre. Bed også om hjælp og sig nej!

Vær åben, direkte og ærlig

Vær åben, tal om sygdommen – det kan lette presset og følelsen af isolation. Det gælder i forhold til familie, gode venner og kolleger, som du kan stole på. Gør også brug af professionel hjælp fx i form af kriseterapi og/eller deltagelse i pårørendegrupper, hvor mødet med andre pårørende kan gøre det lettere at tale frit.

Se bort fra det, der ikke kan ændres

Du er nødt til at være rummelig over for den syges adfærd – uden at man skal acceptere vold eller anden form for åbenlys, grænseoverskridende adfærd.

Oprethold dagligdagen

Det er vigtigt, at I som familie opretholder rutinerne og prøver at holde kontakten med familie og venner ved lige.

Motivér den syge til at følge den medicinske behandling

Motiver så vidt muligt det syge familiemedlem til at følge den medicinske behandling – også selvom du måske selv er skeptisk over for behandlingsformen. Du kan eventuelt foreslå den syge, at I sammen får en samtale med den behandlende læge, hvor I indledningsvis får lægens professionelle overvejelser om den ordinerede medicin.

Motivér den syge til så vidt muligt at undgå alkohol

Det er vigtigt at prøve at få sit syge familiemedlem til at undgå alkohol – og under alle omstændigheder ulovlige stoffer. De forværrer sygdommen.

Vær opmærksom på tidlige advarselssignaler

Det er vigtigt, at du/I lægger mærke til forandringer og taler med det syge familiemedlem om forandringerne på en rolig, konstruktiv måde. Det kan være en god idé at lave en aftale om, at du fx holder øje med tidlige advarselstegn. Det er ofte omgivelserne, der først lægger mærke til tegn og tilbagefaldssymptomer. Tal eventuelt med behandleren om, hvordan man skal forholde sig.

Hjælp den syge med at løse problemerne ét ad gangen

Som pårørende skal du være opmærksom på, at ændringer bør ske gradvist. Det er normalt nemmest at løse problemerne trin for trin, og den syge kan have svært ved at overskue mange problemstillinger på samme tid.

Sænk forventningerne midlertidigt

Selvom helbredelsesprocessen er positiv og fremadskridende, når den syge udskrives efter en kortere eller længerevarende indlæggelse, vil den syge fortsat være mere sårbar og træt end normalt. Nogle oplever hukommelses- og koncentrationsproblemer. Forvent ikke for meget af den syge og accepter, at der vil være situationer, oplevelser og samtaler, som den syge ikke kan genkalde sig.

Din relation til personen har betydning for, hvordan du håndterer situationen og hverdagen med personen med psykisk sygdom. Læs mere her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883