Det er ikke PTSD når ...

Det er vigtigt at skelne mellem PTSD, akut belastningsreaktion og sorg. De tre tilstande minder om hinanden, men skal håndteres forskelligt.

Akut belastningsreaktion

En akut belastningsreaktion er den krise, som kommer inden for de første tre måneder efter en traumatisk oplevelse. I den periode er man rystet over begivenheden og har svært ved at forstå, hvad der er sket. Man er ofte ængstelig og ked af det og har let til gråd eller vrede. Man kan være selvbebrejdende, og tankerne kredser konstant om det, der er sket. En akut belastningsreaktion kan fx opstå på baggrund af stort arbejdspres, en krise i parforholdet, skilsmisse, en ulykke eller i forbindelse med en stor overgang i livet, fx pensionering. Reaktionen udvikler sig ikke nødvendigvis til PTSD. De fleste kommer sig, som tiden går, eller i takt med at problemerne bliver løst. 

Kom dig over dit livs traume

Bogen guider læseren igennem et 11 uger langt forløb, der hjælper med at bearbejde traumet og på den måde komme videre og få det bedre.

Sorg  

Sorg er en naturlig reaktion på et traumatisk tab, og selv om man sørger meget, behøver det ikke at udvikle sig til PTSD. Tristhed over et tab i livet er naturligt, og det kan tage lang tid at komme over det. Mennesker, der er i sorg, har ikke flashbacks eller genoplevelser. Ved sorg kan der opstå 'ruminering' – hvilket vil sige, at det er svært at acceptere tabet. Har man fx mistet et barn, vil ens tanker og tale hele tiden kredse om tabet. Målet i sorgbearbejdelse er derfor at acceptere tabet og vende tilbage til at leve i nuet. Velvidende at man altid vil have sorgen med i bagagen.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883