Hvem får PTSD – og hvor mange?

Voldtægtsofre, soldater i krig og ofre for overfald og ulykker. Det er de tre grupper af mennesker, som hyppigst udvikler PTSD.

Det antages, at 1% af den danske befolkning har PTSD her og nu, hvilket svarer til ca. 50.000 danskere.
  • 5-10% af mennesker, der oplever en naturkatastrofe, udvikler PTSD. Med en naturkatastrofe menes fx en tsunami  eller et jordskælv.
  • 1-5% af mennesker, der udsættes for en bilulykke eller andre ulykker, der involverer legemsbeskadigelse, udvikler PTSD.
  • Professionelle, fx politi, brandmænd, togførere, buschauffører og psykiatrisk plejepersonale har risiko for at udvikle PTSD som følge af deres arbejdsopgaver. Det sker for 7-10%.
  • 10% af mennesker, der udsættes for overfald, udvikler PTSD. Hvis overfaldet inkluderer grov vold, vil en højere procentdel udvikle PTSD.
  • 10-18% af soldater i krig udvikler PTSD som følge af de voldsomme oplevelser, der er forbundet med at opholde sig i krigszoner.
  • Mere end 50% af flygtninge, der har oplevet krig og tortur i deres hjemland, udvikler PTSD.
  • 50% af mænd og kvinder, der har oplevet voldtægt eller andre seksuelle overgreb i barndommen, udvikler PTSD.
  • Der er omkring 5.000 personer i Danmark, der har udviklet PTSD de sidste 10 år som følge af voldtægter og andre seksuelle overgreb.
  • 26.000 kvinder i Danmark blev i 2012 udsat for grov partnervold. Af disse vil de fleste udvikle PTSD, hvis ikke de får bearbejdet oplevelsen. Mange af dem har børn.
  • Omkring 30% af de mennesker, der behandles for borderline, har også PTSD som følge af deres vanskelige opvækstvilkår.

Kilde: Psykolog Casper Aaen (Søndergård, Videbeck, Neumann, Tremblay & Piche, DSM-IV og APA)

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden